Newest collection added

Your metaverse AI partner. The first-ever original a personalized AI NFT collection of XANA.
Bulls & Apes Project features fantastic 3D art, fleshed out tokenomics, fun gamification, and IRL events to reward holders. Holding NFTs in our collection gives...
[http://www.therobotars.com](http://www.therobotars.com/) There are 4999 robotars to be minted on Robotar's collection, each with its unique features. Each robotars...
6,969 of the dankest ducks floating in the metaverse.
Assplosion is a collection of 5,000 explosive birds. When you get a bird you will earn an ASSplosion try. That means you can try to...
p̷̱̫̍l̷͙̥͉͒̽̈́͛a̴̮͙̖̖͒͆̄͗ǹ̸̘̈́͜-̸̢̗͐͂̿̅̽̄̚z̴̙͓͕͍̯̥̯̜̪̦̰̬̯̣͖̗͕͆̊̌͗͗̿͆͑̈̕͜͜͝ is closure. 888 Ļ̸̞̯̹͂ͅO̷̧̢̧̠̯̥͈͉͎͎̿͆͌̀͂̃͜S̵̛̪̰͖̲̜̖̟̫̗̯̜̜͈̼̆̋̈̕͝T̸̨̬͎̞̰̥̲͍̙̗̝̱̦̍̿̇̃͛͛͐̊̄͆̃...
It's about to get even stupider...
Binkies is a collection of 10,000 NFTs hopping about and banging on the Ethereum blockchain. (Ever wondered where "going at it like rabbits” originated? It’s...

Top collections 🔥

7 Days Volume
# Collection
1
CryptoPunks
3873.79 ETH
2
Bored Ape Yacht Club
2229.94 ETH
3
Mutant Ape Yacht Club
1576.28 ETH
5
By Total Volume
# Collection
1
CryptoPunks
996967.49 ETH
2
Bored Ape Yacht Club
713854.82 ETH
3
Mutant Ape Yacht Club
487434.09 ETH
5
Meebits
132046.69 ETH
By 7 Days Average Price
# Collection
By Owner Count
All collections
# Collection Volume (7d) Saled (7d) Volume (All Time) Saled (All Time) Avg price (7d) Total supply Owners Owners% Estimated Market Cap Date
1
CryptoPunks
3873.79 ETH 50 996967.49 ETH 21570 77.48 ETH 9999 3590 35.9% 774603.0484 ETH 2019/04/26
2
Bored Ape Yacht Club
2229.94 ETH 32 713854.82 ETH 27733 69.69 ETH 9999 6019 60.2% 696716.753775 ETH 2021/04/22
3
Mutant Ape Yacht Club
1576.28 ETH 107 487434.09 ETH 37037 14.73 ETH 18581 12041 64.8% 286499.6207804 ETH 2021/08/29
4
CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI
442.73 ETH 70 247697.94 ETH 20940 6.32 ETH 19187 9759 50.86% 123027.13904057 ETH 2021/12/12
5
Bored Ape Kennel Club
349.61 ETH 42 124104.79 ETH 24810 8.32 ETH 9602 5770 60.09% 79927.967048571 ETH 2021/06/18
6
Pudgy Penguins
196.58 ETH 34 69675.1 ETH 39882 5.78 ETH 8888 4531 50.98% 51387.635101647 ETH 2021/07/22
7
Meebits
193.78 ETH 47 132046.69 ETH 24261 4.12 ETH 20000 6598 32.99% 82453.724767191 ETH 2021/05/03
8
Cool Cats NFT
153.32 ETH 66 117057.37 ETH 31791 2.32 ETH 9941 5569 56.02% 23137.335051455 ETH 2021/06/27
9
0N1 Force
136.67 ETH 133 50807.88 ETH 24674 1.03 ETH 7777 3998 51.41% 7989.6367669173 ETH 2021/08/15
10
CryptoNinja Partners
128.29 ETH 62 7851.45 ETH 20390 2.07 ETH 22222 5355 24.1% 45980.510441194 ETH 2022/05/12
11
VeeFriends
108.95 ETH 18 59702.9 ETH 5270 6.05 ETH 10255 5165 50.37% 62071.350055556 ETH 2021/05/11
12
DEGEN TOONZ COLLECTION
101.51 ETH 140 20254.34 ETH 25798 0.73 ETH 8888 3796 42.71% 6444.423435993 ETH 2022/02/15
13
Sappy Seals
95.42 ETH 91 14144.23 ETH 27881 1.05 ETH 10000 2162 21.62% 10484.945779661 ETH 2021/08/31
14
World of Women
77.81 ETH 40 74441.3 ETH 25660 1.95 ETH 10000 5655 56.55% 19451.785 ETH 2021/07/27
15
Bulls & Apes Project - Genesis
75.76 ETH 84 3432.28 ETH 7219 0.9 ETH 10010 1521 15.19% 9470.4768642857 ETH 2022/05/31
16
My Pet Hooligan
74.94 ETH 82 17348.69 ETH 19574 0.91 ETH 8888 4128 46.44% 8123.2818995122 ETH 2021/12/13
17
Lazy Lions
63.82 ETH 92 31364.32 ETH 30457 0.69 ETH 10079 5040 50% 6992.2648384565 ETH 2021/08/06
18
CryptoDickbutts
56.48 ETH 22 12213.16 ETH 10499 2.57 ETH 5200 1864 35.85% 13344.801772727 ETH 2021/07/28
19
Gutter Cat Gang
53.59 ETH 31 25875.18 ETH 10752 1.73 ETH 3000 1799 59.97% 5186.2548387097 ETH 2021/06/08
20
THE SHIBOSHIS
49.89 ETH 70 14211.8 ETH 12202 0.71 ETH 9996 3528 35.29% 7122.6143988236 ETH 2021/10/14
21
alien frens
39.96 ETH 101 29882.52 ETH 35064 0.4 ETH 10000 6273 62.73% 3956.6405939604 ETH 2021/12/18
22
Kaiju Kingz
39.91 ETH 113 31468.59 ETH 13595 0.35 ETH 5860 3412 58.23% 3531.409390115 ETH 2021/10/13
23
DeadFellaz
39 ETH 56 31646.89 ETH 29492 0.7 ETH 9999 6521 65.22% 6962.9500639286 ETH 2021/08/13
24
CrypToadz by GREMPLIN
32.43 ETH 25 72551.69 ETH 22644 1.3 ETH 7014 4075 58.1% 9096.4837544 ETH 2021/09/08
25
MetaHero Universe: Generative Identities
32.28 ETH 41 17302.44 ETH 4058 0.79 ETH 6666 2651 39.77% 5501.4871134146 ETH 2021/09/05
26
Psychedelics Anonymous Genesis
27.33 ETH 71 26958.88 ETH 19089 0.38 ETH 9595 3602 37.54% 3693.5668704225 ETH 2021/12/22
27
OnChainMonkey
26.83 ETH 29 12919.58 ETH 19066 0.93 ETH 9500 3014 31.73% 8789.59 ETH 2021/09/11
28
Forgotten Runes Wizards Cult
25.4 ETH 16 15336.96 ETH 16163 1.59 ETH 9388 3019 32.16% 14791.6362075 ETH 2021/06/29
29
CyberKongz VX
22.58 ETH 45 34213.65 ETH 23001 0.5 ETH 14825 4087 27.57% 7470.4620111111 ETH 2021/08/15
30
Gambling Apes
21.12 ETH 62 9792.53 ETH 15974 0.34 ETH 7777 3675 47.25% 2649.4257119355 ETH 2021/09/05
31
Voxies
21.01 ETH 47 247.81 ETH 642 0.45 ETH 10000 1680 16.8% 4470.285106383 ETH 2021/03/29
32
Nifty League DEGENs
18.44 ETH 109 7842.69 ETH 15936 0.17 ETH 9899 3111 31.43% 1675.0073585229 ETH 2021/09/22
33
World of Women Galaxy
17.21 ETH 79 30367.48 ETH 22053 0.22 ETH 20957 11709 55.87% 4667.4452371823 ETH 2022/03/23
34
MekaVerse
16.07 ETH 48 49279.18 ETH 16207 0.33 ETH 8888 4564 51.35% 2975.4672383333 ETH 2021/10/07
35
CryptoSkulls
15.17 ETH 27 21994.11 ETH 24906 0.56 ETH 9997 3927 39.28% 5616.8537604256 ETH 2019/05/18
36
XANA: GENESIS
14.88 ETH 20 1365.12 ETH 4559 0.74 ETH 10000 3286 32.86% 7438.11208 ETH 2022/07/22
37
Rumble Kong League
12.75 ETH 27 18661.12 ETH 14188 0.47 ETH 9998 3038 30.39% 4719.4299992593 ETH 2021/07/27
38
Hashmasks
12.37 ETH 29 42962.33 ETH 22109 0.43 ETH 16365 5298 32.37% 6967.9307738524 ETH 2021/01/28
39
JUNGLE FREAKS GENESIS
11.78 ETH 43 18656.11 ETH 21310 0.27 ETH 9999 1865 18.65% 2740.2880600674 ETH 2021/10/13
40
SupDucks
11.35 ETH 67 24268.85 ETH 22073 0.17 ETH 10001 3813 38.13% 1694.891648337 ETH 2021/07/16
41
Gutter Rats
11.15 ETH 36 7329.37 ETH 6740 0.31 ETH 2994 1902 63.53% 928.83688349422 ETH 2021/07/10
42
Galaxy Fight Club
10.9 ETH 105 8204.55 ETH 18219 0.1 ETH 10129 3110 30.7% 1051.5831333333 ETH 2021/08/02
43
Apocalyptic Apes
10.68 ETH 48 8555.75 ETH 16701 0.22 ETH 8888 3232 36.36% 1978.1908648333 ETH 2021/12/15
44
Desperate ApeWives
9.8 ETH 46 11900.93 ETH 16170 0.21 ETH 10000 4022 40.22% 2131.1931264565 ETH 2021/10/26
45
Boss Beauties
9.42 ETH 40 15986.91 ETH 22156 0.24 ETH 10000 5491 54.91% 2354.581267025 ETH 2021/09/24
46
The Doge Pound
8.91 ETH 31 29938.56 ETH 21736 0.29 ETH 10000 5403 54.03% 2874.7447548387 ETH 2021/07/12
47
The Humanoids
8.58 ETH 58 12650.45 ETH 24444 0.15 ETH 10000 3792 37.92% 1478.8762355172 ETH 2021/09/29
48
VOX Collectibles: Mirandus
8.37 ETH 18 9499.83 ETH 3447 0.47 ETH 8400 3334 39.69% 3939.10241 ETH 2021/11/19
49
FoxFam
8.22 ETH 80 7371.7 ETH 20684 0.1 ETH 10000 3368 33.68% 1027.19319335 ETH 2021/10/02
50
MutantCats
8.14 ETH 59 16762.84 ETH 26402 0.14 ETH 9999 1744 17.44% 1379.3230708475 ETH 2021/10/04
51
CryptoMories
7.02 ETH 42 14653.21 ETH 30193 0.17 ETH 10000 5082 50.82% 1670.9847140952 ETH 2021/10/08
52
ALPACADABRAZ
6.99 ETH 56 10188.12 ETH 17698 0.12 ETH 9669 4519 46.74% 1206.3493317857 ETH 2021/10/22
53
BASTARD GAN PUNKS V2
6.61 ETH 11 8530.15 ETH 13488 0.6 ETH 11305 2768 24.48% 6793.9551663636 ETH 2021/03/07
54
Killer GF
6.21 ETH 35 21464.45 ETH 17603 0.18 ETH 7777 3847 49.47% 1380.31751 ETH 2022/01/23
55
Habbo Avatars
5.91 ETH 35 8037.93 ETH 18482 0.17 ETH 11600 4582 39.5% 1959.2797714286 ETH 2021/09/24
56
Prime Ape Planet PAP
5.73 ETH 41 30268.62 ETH 17998 0.14 ETH 7979 3553 44.53% 1114.6740843902 ETH 2021/12/28
57
FVCK_CRYSTAL//
4.78 ETH 17 11838.92 ETH 5992 0.28 ETH 4169 1222 29.31% 1171.17987 ETH 2021/08/08
58
Loot (for Adventurers)
4.72 ETH 6 75145.93 ETH 12538 0.79 ETH 7779 2543 32.69% 6114.695915 ETH 2021/08/27
59
The CryptoDads
4.16 ETH 46 11250.98 ETH 17969 0.09 ETH 10000 5819 58.19% 905.18695652174 ETH 2021/09/08
60
FishyFam
3.66 ETH 109 8682.83 ETH 21167 0.03 ETH 9999 5344 53.45% 335.45657240474 ETH 2022/01/24
61
Project NANOPASS
3.28 ETH 22 17768.08 ETH 11685 0.15 ETH 5555 3468 62.43% 828.2 ETH 2021/12/12
62
Cupcats Official
3.23 ETH 33 7685.36 ETH 10806 0.1 ETH 5009 1722 34.38% 491.18193239057 ETH 2021/09/18
63
The Sevens - Genesis
3.19 ETH 40 12514.42 ETH 13857 0.08 ETH 7000 2893 41.33% 557.58752777778 ETH 2021/09/03
64
Capsule House
3.06 ETH 26 25183.17 ETH 25956 0.12 ETH 10000 3769 37.69% 1178.1807692308 ETH 2021/09/28
65
BYOPill
2.99 ETH 18 6823.48 ETH 16988 0.17 ETH 10000 3074 30.74% 1660.1421799011 ETH 2021/07/16
66
Galaxy-Eggs
2.79 ETH 24 15029.26 ETH 20423 0.12 ETH 9999 4321 43.21% 1164.2879291667 ETH 2021/09/12
67
Swampverse
2.5 ETH 39 7607.28 ETH 21980 0.06 ETH 9599 2967 30.91% 449.922564 ETH 2021/11/27
68
Sneaky Vampire Syndicate
2.45 ETH 23 22712.45 ETH 17626 0.11 ETH 8887 2717 30.57% 946.1096336087 ETH 2021/09/09
69
Crypto.Chicks
2.35 ETH 17 13063.79 ETH 24894 0.14 ETH 9999 4377 43.77% 1380.6325111765 ETH 2021/09/19
70
Lil' Heroes by Edgar Plans
2.28 ETH 15 18462.28 ETH 10702 0.15 ETH 7776 2983 38.36% 1182.0315173333 ETH 2022/01/16
71
Robotos
2.27 ETH 20 15734.84 ETH 26498 0.11 ETH 9998 5584 55.85% 1134.6453635324 ETH 2021/08/03
72
Animetas
2.14 ETH 38 11060.01 ETH 20783 0.06 ETH 10101 3906 38.67% 567.55582365485 ETH 2021/07/30
73
Boonji Project
2.14 ETH 36 6807.58 ETH 16092 0.06 ETH 11111 4481 40.33% 599.26893527778 ETH 2021/10/20
74
Koala Intelligence Agency
2.05 ETH 35 13097.07 ETH 21457 0.06 ETH 10000 4771 47.71% 584.70285714286 ETH 2021/08/21
75
Stoner Cats
1.86 ETH 35 7855.81 ETH 11531 0.05 ETH 10419 5158 49.51% 552.29870285714 ETH 2021/07/26
76
"MOAR" by Joan Cornella
1.79 ETH 6 12887 ETH 8858 0.3 ETH 5555 2984 53.72% 1655.419925896 ETH 2022/04/07
77
Winter Bears
1.73 ETH 63 9032.33 ETH 24662 0.03 ETH 10000 4550 45.5% 275.18375294533 ETH 2021/09/19
78
GEVOLs
1.47 ETH 16 9137.1 ETH 13815 0.09 ETH 8888 3443 38.74% 817.40203576596 ETH 2021/09/01
79
DystoPunks
1.28 ETH 6 6200.88 ETH 3529 0.21 ETH 2077 664 31.97% 444.81724333333 ETH 2021/06/20
80
Sipherian Surge
1.17 ETH 21 6414.77 ETH 15898 0.06 ETH 9999 3601 36.01% 558.89767429524 ETH 2021/09/06
81
Galaxy-Warriors
1.16 ETH 15 873.99 ETH 5588 0.08 ETH 9999 3371 33.71% 770.5609362 ETH 2022/01/09
82
Yakuza Inc. Official
1 ETH 21 989 ETH 5776 0.05 ETH 3223 1330 41.27% 94.0423 ETH 2022/02/01
83
Fang Gang
0.97 ETH 20 6190.53 ETH 22500 0.05 ETH 8888 4159 46.79% 431.5046043 ETH 2021/08/28
84
Lofi Guy
0.89 ETH 7 348.07 ETH 841 0.13 ETH 30 310 1033.33% 6.5832 ETH 2022/02/18
85
GalacticApes
0.88 ETH 38 18156.37 ETH 23106 0.02 ETH 9998 3403 34.04% 212.75133157895 ETH 2021/09/26
86
OxyaOriginProject
0.87 ETH 6 12959.88 ETH 14326 0.14 ETH 7898 1458 18.46% 1145.21 ETH 2022/01/06
87
SUPERPLASTIC: Cryptojankyz
0.84 ETH 13 9763.85 ETH 18907 0.06 ETH 13868 5787 41.73% 902.47888942707 ETH 2021/07/13
88
The Jims
0.81 ETH 7 1280.86 ETH 2890 0.12 ETH 2048 948 46.29% 237.51533714286 ETH 2022/01/11
89
PEACEFUL GROUPIES
0.73 ETH 20 12037.59 ETH 22542 0.04 ETH 10000 2568 25.68% 365.881809 ETH 2021/09/13
90
Dr. ETHvil's 3D FrankenPunks
0.69 ETH 29 6348.82 ETH 16364 0.02 ETH 10000 4793 47.93% 238.25203448276 ETH 2022/01/13
91
Ape Kids Club (AKC)
0.68 ETH 14 11047.59 ETH 21174 0.05 ETH 9999 4677 46.77% 488.30544314357 ETH 2021/12/01
92
The Wicked Craniums
0.64 ETH 13 9425.1 ETH 24421 0.05 ETH 10762 4455 41.4% 529.34221553846 ETH 2021/06/14
93
Little Lemon Friends
0.62 ETH 22 7045.5 ETH 24170 0.03 ETH 9999 5255 52.56% 279.972 ETH 2021/12/09
94
The Other Avatars by Saatchi Art
0.59 ETH 9 225.15 ETH 1673 0.07 ETH 2523 1237 49.03% 166.48716333333 ETH 2022/01/18
95
The Heart Project
0.55 ETH 14 12597.53 ETH 25655 0.04 ETH 9884 5578 56.43% 390.72526329064 ETH 2021/09/23
96
Shamanzs Genesis
0.53 ETH 72 149.08 ETH 6669 0.01 ETH 4734 3260 68.86% 73.014246666667 ETH 2022/05/19
97
DecentralEyesMashup by Coldie
0.3 ETH 1 429.17 ETH 523 0.3 ETH 623 338 54.25% 186.9 ETH 2022/03/02
98
WhatThePhunks
0.22 ETH 25 120.11 ETH 7081 0.01 ETH 10000 4522 45.22% 86.1747616 ETH 2022/01/07
99
WeWorld
0.17 ETH 18 7.43 ETH 494 0.01 ETH 21266 444 2.09% 701.24855555556 ETH 2021/10/10
100
ParanormiesNFT
0.16 ETH 8 418.78 ETH 4279 0.02 ETH 4200 1497 35.64% 83.9475 ETH 2022/02/10
101
The Vogu Collective
0.16 ETH 5 8381.98 ETH 12893 0.03 ETH 7777 2762 35.51% 252.90804 ETH 2021/07/26
102
Binkies
0.09 ETH 13 826.13 ETH 12292 0.01 ETH 10000 4259 42.59% 68.013046153846 ETH 2022/06/03
103
Cool Monkes Genesis
0.08 ETH 7 9540.26 ETH 19515 0.01 ETH 10000 942 9.42% 115.25630920635 ETH 2022/01/16
104
Metasaurs by Dr. DMT
0.08 ETH 5 8251.72 ETH 17098 0.02 ETH 9999 4779 47.79% 161.2527418 ETH 2021/10/12
105
Wicked Ape Bone Club
0.08 ETH 4 7725.04 ETH 23823 0.02 ETH 10000 4826 48.26% 207.20855 ETH 2021/08/14
106
CryptoBurbs II
0.06 ETH 3 107.93 ETH 1866 0.02 ETH 5555 1010 18.18% 103.60075 ETH 2022/03/23
107
More Than Gamers | MTG
0.06 ETH 5 7328.5 ETH 20051 0.01 ETH 10100 3088 30.57% 122.412 ETH 2021/12/23
108
Party Ape Billionaire Club
0.05 ETH 3 7360.99 ETH 14348 0.02 ETH 7270 3992 54.91% 111.3728 ETH 2021/10/14
109
HYPEBEARSCLUB.OFFICIAL
0.03 ETH 2 15120.4 ETH 17872 0.01 ETH 9999 3404 34.04% 139.48605 ETH 2022/02/02
110
ForeverBots
0.03 ETH 3 251.83 ETH 2199 0.01 ETH 1734 1305 75.26% 34.954666666667 ETH 2022/05/02
111
Robotars
0.02 ETH 1 6.07 ETH 367 0.02 ETH 3899 704 18.06% 97.475 ETH 2021/11/07
112
The Indifferent Duck
0.02 ETH 4 4093.2 ETH 16819 0.01 ETH 10000 4599 45.99% 58.1436225 ETH 2021/12/17
113
Fungles Assets
0.02 ETH 1 35.33 ETH 879 0.02 ETH 22229 651 2.93% 435.348 ETH 2021/02/11
114
CyberKongz
0.01 ETH 1 27649.68 ETH 870 0.01 ETH 5000 457 9.14% 10 ETH 2021/04/16
115
Rebel Rabbits
0.01 ETH 1 74.27 ETH 1411 0.01 ETH 6472 2688 41.53% 43.9212 ETH 2021/10/28
116
88 Dynasty Official
0.01 ETH 4 158.8 ETH 2046 0 ETH 2704 1475 54.55% 7.82132 ETH 2022/04/15
117
Space Pirates Gang
0 ETH 0 4.5 ETH 153 0 ETH 6660 135 2.03% 0 ETH 2021/11/25
118
DankDucks NFT
0 ETH 1 51.31 ETH 3198 0 ETH 6973 2804 40.21% 9.0623 ETH 2022/03/25
119
Freedom Bunnies Clan
0 ETH 0 16.24 ETH 677 0 ETH 4001 531 13.27% 0 ETH 2021/08/21
120
EtherBears
0 ETH 0 83.36 ETH 2505 0 ETH 4997 1536 30.74% 0 ETH 2021/03/19
121
MUSHEEZ
0 ETH 0 42.78 ETH 3592 0 ETH 5000 1605 32.1% 0 ETH 2022/04/28
122
Pixel Giraffes
0 ETH 0 86.79 ETH 1714 0 ETH 9978 1386 13.89% 0 ETH 2021/02/16
123
Dream Women
0 ETH 0 2.96 ETH 462 0 ETH 5273 477 9.05% 0 ETH 2022/03/15
124
Meta Skeletons 2D
0 ETH 0 48.95 ETH 215 0 ETH 1000 225 22.5% 0 ETH 2022/02/05
125
Grumpets
0 ETH 0 453.1 ETH 4459 0 ETH 3600 1412 39.22% 0 ETH 2022/02/10
126
The Infected Club
0 ETH 0 10.64 ETH 215 0 ETH 5331 173 3.25% 0 ETH 2021/12/09
127
Shines - Genesis
0 ETH 0 249.84 ETH 6268 0 ETH 3333 986 29.58% 0 ETH 2022/03/24
128
NEIGHBORZ-NFT
0 ETH 0 17.66 ETH 441 0 ETH 3036 916 30.17% 0 ETH 2021/08/29
129
TwinsPunks
0 ETH 0 11.45 ETH 207 0 ETH 3644 143 3.92% 0 ETH 2021/05/04
130
Intergalactic Alien Tribe
0 ETH 0 24.67 ETH 634 0 ETH 8896 530 5.96% 0 ETH 2021/02/24
131
Retro NFT gallery
0 ETH 0 1.2 ETH 31 0 ETH 3630 28 0.77% 0 ETH 2021/01/15
132
FLUF World
0 ETH 0 0 ETH 0 0 ETH 9999 0 0% 0 ETH 2021/08/05
133
Karma Cats NFT
0 ETH 0 44.01 ETH 1282 0 ETH 5548 1499 27.02% 0 ETH 2022/05/04
134
VOX Collectibles
0 ETH 0 0 ETH 0 0 ETH 8888 0 0% 0 ETH 2021/07/30
135
Pirate Treasure Booty Club
0 ETH 0 407.07 ETH 6790 0 ETH 4946 1758 35.54% 0 ETH 2021/06/06
136
Chimpers Genesis
0 ETH 0 302.19 ETH 12 0 ETH 97 5 5.15% 0 ETH 2022/01/30
137
The Ninja Hideout
0 ETH 0 716.77 ETH 7503 0 ETH 8888 3448 38.79% 0 ETH 2021/09/25
138
Geisha Tea House
0 ETH 0 480.03 ETH 6507 0 ETH 10000 3735 37.35% 0 ETH 2022/01/09
139
Holy-Ghosts
0 ETH 0 4.39 ETH 209 0 ETH 2223 173 7.78% 0 ETH 2021/12/06
140
BabyCube
0 ETH 0 0 ETH 0 0 ETH 5550 0 0% 0 ETH 2021/12/29
141
Goblin Rocks
0 ETH 0 101.29 ETH 1275 0 ETH 999 463 46.35% 0 ETH 2022/06/08
142
plan-z
0 ETH 0 201.71 ETH 1340 0 ETH 888 442 49.77% 0 ETH 2022/06/08
143
Assplosion
0 ETH 1 149.73 ETH 4204 0 ETH 5000 2210 44.2% 14.4884 ETH 2022/06/07
144
SphynxClup
0 ETH 0 6.12 ETH 259 0 ETH 549 199 36.25% 0 ETH 2021/09/08
145
CryptoPigsNFT
0 ETH 0 21.25 ETH 511 0 ETH 7993 420 5.25% 0 ETH 2021/02/27
146
Gambling Piggies
0 ETH 0 13.72 ETH 174 0 ETH 8059 135 1.68% 0 ETH 2021/10/20
147
Satoshi Face
0 ETH 0 18.66 ETH 290 0 ETH 12172 362 2.97% 0 ETH 2021/03/13
148
Birds of Prey Club
0 ETH 0 25.71 ETH 54 0 ETH 7055 52 0.74% 0 ETH 2021/12/16