Newest collection added

Your metaverse AI partner. The first-ever original a personalized AI NFT collection of XANA.
Bulls & Apes Project features fantastic 3D art, fleshed out tokenomics, fun gamification, and IRL events to reward holders. Holding NFTs in our collection gives...
[http://www.therobotars.com](http://www.therobotars.com/) There are 4999 robotars to be minted on Robotar's collection, each with its unique features. Each robotars...
6,969 of the dankest ducks floating in the metaverse.
Assplosion is a collection of 5,000 explosive birds. When you get a bird you will earn an ASSplosion try. That means you can try to...
p̷̱̫̍l̷͙̥͉͒̽̈́͛a̴̮͙̖̖͒͆̄͗ǹ̸̘̈́͜-̸̢̗͐͂̿̅̽̄̚z̴̙͓͕͍̯̥̯̜̪̦̰̬̯̣͖̗͕͆̊̌͗͗̿͆͑̈̕͜͜͝ is closure. 888 Ļ̸̞̯̹͂ͅO̷̧̢̧̠̯̥͈͉͎͎̿͆͌̀͂̃͜S̵̛̪̰͖̲̜̖̟̫̗̯̜̜͈̼̆̋̈̕͝T̸̨̬͎̞̰̥̲͍̙̗̝̱̦̍̿̇̃͛͛͐̊̄͆̃...
It's about to get even stupider...
Binkies is a collection of 10,000 NFTs hopping about and banging on the Ethereum blockchain. (Ever wondered where "going at it like rabbits” originated? It’s...

Top collections 🔥

7 Days Volume
# Collection
1
CryptoPunks
3873.79 ETH
2
Bored Ape Yacht Club
3367.97 ETH
3
Mutant Ape Yacht Club
1404.54 ETH
5
By Total Volume
# Collection
1
CryptoPunks
996967.49 ETH
2
3
Mutant Ape Yacht Club
466380.23 ETH
5
Meebits
130179.74 ETH
By 7 Days Average Price
# Collection
2
CryptoPunks
77.48 ETH
3
Chimpers Genesis
15.5 ETH
4
5
CyberKongz
10.87 ETH
By Owner Count
All collections
# Collection Volume (7d) Saled (7d) Volume (All Time) Saled (All Time) Avg price (7d) Total supply Owners Owners% Estimated Market Cap Date
1
CryptoPunks
3873.79 ETH 50 996967.49 ETH 21570 77.48 ETH 9999 3590 35.9% 774603.0484 ETH 2019/04/26
2
Bored Ape Yacht Club
3367.97 ETH 40 691376 ETH 27433 84.2 ETH 9999 6411 64.12% 841823.296661 ETH 2021/04/22
3
Mutant Ape Yacht Club
1404.54 ETH 109 466380.23 ETH 35738 12.89 ETH 18581 12952 69.71% 250316.86439806 ETH 2021/08/29
4
CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI
1074.89 ETH 115 240248.51 ETH 19972 9.35 ETH 19187 9666 50.38% 181581.1727743 ETH 2021/12/12
5
Bored Ape Kennel Club
578.89 ETH 103 112576.94 ETH 23431 5.62 ETH 9602 5578 58.09% 53966.058513282 ETH 2021/06/18
6
Pudgy Penguins
183.5 ETH 59 64431.79 ETH 38991 3.1 ETH 8888 4517 50.82% 27529.98422625 ETH 2021/07/22
7
XANA: GENESIS
167.46 ETH 255 1070.3 ETH 4132 0.66 ETH 10000 3838 38.38% 6566.5601410584 ETH 2022/07/22
8
Meebits
152.18 ETH 40 130179.74 ETH 23697 3.8 ETH 20000 6462 32.31% 76085.1455525 ETH 2021/05/03
9
CryptoNinja Partners
135.53 ETH 44 6334.23 ETH 19752 3.08 ETH 22222 5103 22.96% 68450.178622682 ETH 2022/05/12
10
World of Women
120.51 ETH 68 73507.98 ETH 25195 1.77 ETH 10000 5591 55.91% 17722.153235294 ETH 2021/07/27
11
Sappy Seals
114.26 ETH 157 11884.5 ETH 25996 0.73 ETH 10000 1846 18.46% 7277.7 ETH 2021/08/31
12
VeeFriends
107.98 ETH 18 58714.99 ETH 5112 6 ETH 10255 5178 50.49% 61519.431652778 ETH 2021/05/11
13
Cool Cats NFT
106.92 ETH 50 114898.16 ETH 30978 2.14 ETH 9941 5669 57.03% 21287.813811 ETH 2021/06/27
14
Gutter Cat Gang
105.48 ETH 45 25122.19 ETH 10393 2.34 ETH 3000 1781 59.37% 7031.8273333333 ETH 2021/06/08
15
DeadFellaz
82.43 ETH 120 31034.57 ETH 28712 0.69 ETH 9999 6474 64.75% 6868.2092232229 ETH 2021/08/13
16
MekaVerse
77.41 ETH 157 48924.8 ETH 15506 0.49 ETH 8888 4663 52.46% 4382.0683825992 ETH 2021/10/07
17
DEGEN TOONZ COLLECTION
63.46 ETH 111 17988.68 ETH 23505 0.57 ETH 8888 4035 45.4% 5081.1081666875 ETH 2022/02/15
18
CryptoDickbutts
59.24 ETH 23 11748.71 ETH 10311 2.58 ETH 5200 1777 34.17% 13387.48968 ETH 2021/07/28
19
Lazy Lions
57.37 ETH 99 30852.98 ETH 29578 0.58 ETH 10079 5109 50.69% 5840.3203274747 ETH 2021/08/06
20
CrypToadz by GREMPLIN
46.64 ETH 29 71908.6 ETH 22260 1.59 ETH 7014 4102 58.48% 11179.976087202 ETH 2021/09/08
21
Shamanzs Genesis
46.42 ETH 3781 134.18 ETH 5047 0.01 ETH 4734 3636 76.81% 121.51495369592 ETH 2022/05/19
22
alien frens
43.85 ETH 99 29164.42 ETH 33624 0.44 ETH 10000 6358 63.58% 4429.1647474747 ETH 2021/12/18
23
Kaiju Kingz
39.99 ETH 67 30918.42 ETH 12246 0.6 ETH 5860 2951 50.36% 5153.1539297561 ETH 2021/10/13
24
My Pet Hooligan
38.03 ETH 42 16953.58 ETH 19168 0.91 ETH 8888 4221 47.49% 8048.3229179048 ETH 2021/12/13
25
Bulls & Apes Project - Genesis
36.25 ETH 72 2351.96 ETH 6060 0.5 ETH 10010 1471 14.7% 5286.5096786844 ETH 2022/05/31
26
CyberKongz
32.61 ETH 3 27639.59 ETH 851 10.87 ETH 5000 447 8.94% 10870 ETH 2021/04/16
27
MetaHero Universe: Generative Identities
32.28 ETH 41 17302.44 ETH 4058 0.79 ETH 6666 2651 39.77% 5501.4871134146 ETH 2021/09/05
28
Psychedelics Anonymous Genesis
31.86 ETH 63 26481.41 ETH 18189 0.51 ETH 9595 1997 20.81% 4852.2463285714 ETH 2021/12/22
29
Chimpers Genesis
31 ETH 2 284.19 ETH 11 15.5 ETH 97 6 6.19% 1503.5 ETH 2022/01/30
30
Project NANOPASS
27.93 ETH 63 17562.74 ETH 11040 0.44 ETH 5555 3622 65.2% 2462.6910960229 ETH 2021/12/12
31
Apocalyptic Apes
27.05 ETH 107 8325.65 ETH 15810 0.25 ETH 8888 3347 37.66% 2238.6969464906 ETH 2021/12/15
32
World of Women Galaxy
25.32 ETH 102 30092.31 ETH 20942 0.25 ETH 20957 11747 56.05% 5314.8085030637 ETH 2022/03/23
33
Gutter Rats
23.69 ETH 50 7196.32 ETH 6365 0.47 ETH 2994 1899 63.43% 1420.4017859052 ETH 2021/07/10
34
VOX Collectibles: Mirandus
23.11 ETH 35 9228.96 ETH 3281 0.66 ETH 8400 3349 39.87% 5587.0090400851 ETH 2021/11/19
35
Rumble Kong League
23.08 ETH 27 18555.4 ETH 13937 0.85 ETH 9998 3036 30.37% 8547.777738769 ETH 2021/07/27
36
OnChainMonkey
22.64 ETH 30 12681.32 ETH 18816 0.75 ETH 9500 3012 31.71% 7169.08665 ETH 2021/09/11
37
Desperate ApeWives
21.81 ETH 81 11802.99 ETH 15742 0.27 ETH 10000 4111 41.11% 2692.9077203704 ETH 2021/10/26
38
CyberKongz VX
21.51 ETH 36 33952.21 ETH 22601 0.6 ETH 14825 4121 27.8% 8917.3968770833 ETH 2021/08/15
39
0N1 Force
21.19 ETH 36 49914.94 ETH 23579 0.59 ETH 7777 4222 54.29% 4575.8495542153 ETH 2021/08/15
40
Gambling Apes
21.12 ETH 62 9792.53 ETH 15974 0.34 ETH 7777 3675 47.25% 2649.4257119355 ETH 2021/09/05
41
THE SHIBOSHIS
20.71 ETH 37 13755.12 ETH 11440 0.56 ETH 9996 3498 34.99% 5593.2082067985 ETH 2021/10/14
42
Forgotten Runes Wizards Cult
14.66 ETH 14 15123.89 ETH 15964 1.05 ETH 9388 2970 31.64% 9759.3204471429 ETH 2021/06/29
43
Habbo Avatars
13.88 ETH 51 7860.41 ETH 17732 0.27 ETH 11600 4453 38.39% 3156.5601568627 ETH 2021/09/24
44
CryptoMories
13.38 ETH 97 14446.25 ETH 29081 0.14 ETH 10000 5135 51.35% 1378.9536082474 ETH 2021/10/08
45
Hashmasks
13.09 ETH 47 42904.3 ETH 21673 0.28 ETH 16365 5303 32.4% 4550.9583765548 ETH 2021/01/28
46
The Doge Pound
12.54 ETH 48 29788 ETH 21206 0.26 ETH 10000 5432 54.32% 2612.8885921968 ETH 2021/07/12
47
JUNGLE FREAKS GENESIS
11.78 ETH 43 18656.11 ETH 21310 0.27 ETH 9999 1865 18.65% 2740.2880600674 ETH 2021/10/13
48
CryptoSkulls
11.18 ETH 19 21772.01 ETH 24459 0.59 ETH 9997 3967 39.68% 5881.7135847273 ETH 2019/05/18
49
Lofi Guy
10.81 ETH 38 341.8 ETH 797 0.28 ETH 30 305 1016.67% 14.787279750285 ETH 2022/02/18
50
Prime Ape Planet PAP
9.93 ETH 45 30159.86 ETH 17362 0.22 ETH 7979 3324 41.66% 1760.6073088667 ETH 2021/12/28
51
GEVOLs
8.71 ETH 61 9087.48 ETH 13391 0.14 ETH 8888 3479 39.14% 1269.6829233603 ETH 2021/09/01
52
Voxies
8.55 ETH 28 81.49 ETH 225 0.31 ETH 10000 1842 18.42% 3054.7857142857 ETH 2021/03/29
53
The Humanoids
8.4 ETH 43 12603.87 ETH 24055 0.2 ETH 10000 3831 38.31% 1952.5144444442 ETH 2021/09/29
54
BASTARD GAN PUNKS V2
8.26 ETH 27 8469.29 ETH 13236 0.31 ETH 11305 2783 24.62% 3456.9336532963 ETH 2021/03/07
55
Robotos
7.44 ETH 51 15677.79 ETH 25998 0.15 ETH 9998 5603 56.04% 1458.4468383612 ETH 2021/08/03
56
Boss Beauties
7.36 ETH 30 15883.22 ETH 21742 0.25 ETH 10000 5563 55.63% 2453.6233333333 ETH 2021/09/24
57
FVCK_CRYSTAL//
7.35 ETH 18 11791.81 ETH 5832 0.41 ETH 4169 1250 29.98% 1701.3793611111 ETH 2021/08/08
58
SupDucks
6.96 ETH 42 24103.12 ETH 21287 0.17 ETH 10001 3769 37.69% 1657.4038190476 ETH 2021/07/16
59
Lil' Heroes by Edgar Plans
6.24 ETH 22 18354.43 ETH 10299 0.28 ETH 7776 3747 48.19% 2205.878885 ETH 2022/01/16
60
Capsule House
6.14 ETH 28 24984.55 ETH 25073 0.22 ETH 10000 3811 38.11% 2192.0153928571 ETH 2021/09/28
61
ALPACADABRAZ
5.84 ETH 44 10110.09 ETH 17219 0.13 ETH 9669 4423 45.74% 1271.9001971739 ETH 2021/10/22
62
FoxFam
5.06 ETH 53 7310.22 ETH 20194 0.1 ETH 10000 3464 34.64% 955.05165509434 ETH 2021/10/02
63
MutantCats
4.86 ETH 41 16718.83 ETH 26066 0.12 ETH 9999 1772 17.72% 1185.6619097561 ETH 2021/10/04
64
"MOAR" by Joan Cornella
4.72 ETH 9 12798.44 ETH 8666 0.52 ETH 5555 2951 53.12% 2914.65295 ETH 2022/04/07
65
Killer GF
4.13 ETH 36 21347.9 ETH 17017 0.11 ETH 7777 3876 49.84% 892.01109861111 ETH 2022/01/23
66
Crypto.Chicks
4.05 ETH 25 12966.67 ETH 24276 0.16 ETH 9999 4425 44.25% 1618.558128 ETH 2021/09/19
67
BYOPill
3.9 ETH 27 6770.83 ETH 16641 0.14 ETH 10000 3119 31.19% 1444.237784 ETH 2021/07/16
68
Loot (for Adventurers)
3.83 ETH 7 75020.6 ETH 12344 0.55 ETH 7779 2549 32.77% 4251.6680142857 ETH 2021/08/27
69
Galaxy Fight Club
3.74 ETH 23 8184.5 ETH 17955 0.16 ETH 10129 3119 30.79% 1648.2525347826 ETH 2021/08/02
70
Sneaky Vampire Syndicate
3.02 ETH 29 22669.21 ETH 17228 0.1 ETH 8887 2684 30.2% 924.53606137931 ETH 2021/09/09
71
The CryptoDads
2.76 ETH 33 11208.46 ETH 17510 0.08 ETH 10000 6052 60.52% 835.66663636364 ETH 2021/09/08
72
The Wicked Craniums
2.48 ETH 28 9405.21 ETH 24108 0.09 ETH 10762 4488 41.7% 952.82520071429 ETH 2021/06/14
73
Nifty League DEGENs
2.26 ETH 13 7775.16 ETH 15399 0.17 ETH 9899 3182 32.14% 1724.4322430769 ETH 2021/09/22
74
Koala Intelligence Agency
2.24 ETH 42 13058.63 ETH 20730 0.05 ETH 10000 4889 48.89% 534.4669047619 ETH 2021/08/21
75
Swampverse
2.11 ETH 36 7549.91 ETH 21484 0.06 ETH 9599 3030 31.57% 411.202739805 ETH 2021/11/27
76
Animetas
2.09 ETH 21 11041.15 ETH 20490 0.1 ETH 10101 3936 38.97% 1005.6762380952 ETH 2021/07/30
77
Little Lemon Friends
2.01 ETH 73 6986.12 ETH 22950 0.03 ETH 9999 5280 52.81% 275.12180013699 ETH 2021/12/09
78
Galaxy-Eggs
1.84 ETH 16 14983.09 ETH 20067 0.11 ETH 9999 4413 44.13% 1149.71376125 ETH 2021/09/12
79
SUPERPLASTIC: Cryptojankyz
1.72 ETH 16 9752.81 ETH 18700 0.11 ETH 13868 5809 41.89% 1497.98913625 ETH 2021/07/13
80
The Sevens - Genesis
1.64 ETH 14 12497.49 ETH 13645 0.12 ETH 7000 2918 41.69% 822.05 ETH 2021/09/03
81
Galaxy-Warriors
1.5 ETH 26 858.39 ETH 5337 0.06 ETH 9999 3423 34.23% 576.51926538462 ETH 2022/01/09
82
Stoner Cats
1.4 ETH 20 7837.6 ETH 11135 0.07 ETH 10419 5127 49.21% 726.962762 ETH 2021/07/26
83
Fang Gang
1.36 ETH 26 6168.1 ETH 22059 0.05 ETH 8888 4228 47.57% 466.38888715385 ETH 2021/08/28
84
Sipherian Surge
1.2 ETH 19 6397.51 ETH 15655 0.06 ETH 9999 3618 36.18% 631.53684210526 ETH 2021/09/06
85
OxyaOriginProject
1.18 ETH 12 12936.63 ETH 14128 0.1 ETH 7898 1476 18.69% 793.63617142857 ETH 2022/01/06
86
Dr. ETHvil's 3D FrankenPunks
1.18 ETH 30 6326.41 ETH 15777 0.04 ETH 10000 4863 48.63% 394.897173 ETH 2022/01/13
87
DystoPunks
1.18 ETH 5 6180.74 ETH 3450 0.24 ETH 2077 668 32.16% 491.4182 ETH 2021/06/20
88
The Heart Project
1.1 ETH 26 12586.55 ETH 25402 0.04 ETH 9884 5708 57.75% 419.0236485 ETH 2021/09/23
89
Wicked Ape Bone Club
1.05 ETH 29 7721.21 ETH 23630 0.04 ETH 10000 4859 48.59% 360.50719448276 ETH 2021/08/14
90
Boonji Project
0.97 ETH 15 6786.96 ETH 15812 0.06 ETH 11111 4532 40.79% 663.47848 ETH 2021/10/20
91
GalacticApes
0.94 ETH 34 18143.65 ETH 22559 0.03 ETH 9998 3439 34.4% 254.5884 ETH 2021/09/26
92
The Vogu Collective
0.93 ETH 24 8377.24 ETH 12700 0.04 ETH 7777 2790 35.88% 301.39698691667 ETH 2021/07/26
93
FishyFam
0.91 ETH 43 8657.01 ETH 20397 0.02 ETH 9999 5365 53.66% 212.21701906977 ETH 2022/01/24
94
ForeverBots
0.66 ETH 19 246.8 ETH 2009 0.03 ETH 1734 1268 73.13% 113.47029473684 ETH 2022/05/02
95
PEACEFUL GROUPIES
0.59 ETH 20 12022.16 ETH 22209 0.03 ETH 10000 2335 23.35% 295.26260233311 ETH 2021/09/13
96
More Than Gamers | MTG
0.38 ETH 17 7324.63 ETH 19835 0.02 ETH 10100 3063 30.33% 226.04988235294 ETH 2021/12/23
97
Cupcats Official
0.37 ETH 6 7671.09 ETH 10616 0.06 ETH 5009 1758 35.1% 305.87786666667 ETH 2021/09/18
98
TwinsPunks
0.32 ETH 2 11.13 ETH 201 0.16 ETH 3644 141 3.87% 1162.564 ETH 2021/05/04
99
Winter Bears
0.26 ETH 25 9000.71 ETH 23678 0.01 ETH 10000 4574 45.74% 102.664 ETH 2021/09/19
100
HYPEBEARSCLUB.OFFICIAL
0.24 ETH 11 15117.86 ETH 17737 0.02 ETH 9999 3417 34.17% 221.1597 ETH 2022/02/02
101
The Other Avatars by Saatchi Art
0.23 ETH 5 222.46 ETH 1610 0.05 ETH 2523 1252 49.62% 118.3287 ETH 2022/01/18
102
Cool Monkes Genesis
0.23 ETH 16 9536.46 ETH 19274 0.01 ETH 10000 894 8.94% 145.9375 ETH 2022/01/16
103
DecentralEyesMashup by Coldie
0.2 ETH 1 418.95 ETH 507 0.2 ETH 623 345 55.38% 125.223 ETH 2022/03/02
104
Yakuza Inc. Official
0.19 ETH 5 984.03 ETH 5654 0.04 ETH 3223 1380 42.82% 76.250776 ETH 2022/02/01
105
The Jims
0.19 ETH 2 1272.32 ETH 2785 0.09 ETH 2048 995 48.58% 194.2528 ETH 2022/01/11
106
Party Ape Billionaire Club
0.19 ETH 8 7357.03 ETH 14226 0.02 ETH 7270 3986 54.83% 174.7432 ETH 2021/10/14
107
WeWorld
0.17 ETH 18 7.43 ETH 494 0.01 ETH 21266 444 2.09% 701.24855555556 ETH 2021/10/10
108
Ape Kids Club (AKC)
0.15 ETH 6 11037.49 ETH 20915 0.03 ETH 9999 4742 47.42% 252.214776 ETH 2021/12/01
109
ParanormiesNFT
0.13 ETH 9 417.83 ETH 4215 0.01 ETH 4200 1515 36.07% 58.458866666667 ETH 2022/02/10
110
Metasaurs by Dr. DMT
0.12 ETH 11 8248.41 ETH 16928 0.01 ETH 9999 4815 48.15% 107.370171 ETH 2021/10/12
111
Binkies
0.08 ETH 5 824.9 ETH 12161 0.02 ETH 10000 4280 42.8% 159.32 ETH 2022/06/03
112
Rebel Rabbits
0.07 ETH 9 73.98 ETH 1385 0.01 ETH 6472 2690 41.56% 52.262311111111 ETH 2021/10/28
113
WhatThePhunks
0.05 ETH 11 118.54 ETH 6866 0 ETH 10000 4467 44.67% 45.263672727273 ETH 2022/01/07
114
CryptoBurbs II
0.04 ETH 2 105.74 ETH 1794 0.02 ETH 5555 1023 18.42% 102.48975 ETH 2022/03/23
115
The Indifferent Duck
0.03 ETH 5 4092.54 ETH 16707 0.01 ETH 10000 4591 45.91% 61.9814 ETH 2021/12/17
116
Robotars
0.02 ETH 1 6.07 ETH 367 0.02 ETH 3899 704 18.06% 97.475 ETH 2021/11/07
117
Pixel Giraffes
0.02 ETH 1 86.74 ETH 1711 0.02 ETH 9978 1385 13.88% 199.56 ETH 2021/02/16
118
Geisha Tea House
0.02 ETH 2 479.66 ETH 6463 0.01 ETH 10000 3725 37.25% 85 ETH 2022/01/09
119
CryptoPigsNFT
0.02 ETH 1 21.25 ETH 509 0.02 ETH 7993 418 5.23% 167.853 ETH 2021/02/27
120
Grumpets
0.01 ETH 1 453.07 ETH 4449 0.01 ETH 3600 1411 39.19% 20.45555 ETH 2022/02/10
121
Karma Cats NFT
0.01 ETH 2 44 ETH 1278 0 ETH 5548 1497 26.98% 22.2 ETH 2022/05/04
122
The Ninja Hideout
0.01 ETH 1 716.7 ETH 7494 0.01 ETH 8888 3449 38.81% 75.4715 ETH 2021/09/25
123
Space Pirates Gang
0 ETH 0 4.5 ETH 153 0 ETH 6660 135 2.03% 0 ETH 2021/11/25
124
DankDucks NFT
0 ETH 1 51.27 ETH 3172 0 ETH 6973 2808 40.27% 6.2757 ETH 2022/03/25
125
Freedom Bunnies Clan
0 ETH 0 16.23 ETH 675 0 ETH 4001 530 13.25% 0 ETH 2021/08/21
126
EtherBears
0 ETH 0 83.31 ETH 2503 0 ETH 4997 1533 30.68% 0 ETH 2021/03/19
127
MUSHEEZ
0 ETH 0 42.77 ETH 3590 0 ETH 5000 1602 32.04% 0 ETH 2022/04/28
128
Dream Women
0 ETH 0 2.96 ETH 462 0 ETH 5273 476 9.03% 0 ETH 2022/03/15
129
Meta Skeletons 2D
0 ETH 0 48.95 ETH 215 0 ETH 1000 228 22.8% 0 ETH 2022/02/05
130
The Infected Club
0 ETH 0 10.64 ETH 215 0 ETH 5331 173 3.25% 0 ETH 2021/12/09
131
Shines - Genesis
0 ETH 0 249.84 ETH 6267 0 ETH 3333 986 29.58% 0 ETH 2022/03/24
132
NEIGHBORZ-NFT
0 ETH 0 17.66 ETH 441 0 ETH 3036 915 30.14% 0 ETH 2021/08/29
133
Intergalactic Alien Tribe
0 ETH 0 24.7 ETH 633 0 ETH 8896 529 5.95% 0 ETH 2021/02/24
134
Retro NFT gallery
0 ETH 0 1.2 ETH 31 0 ETH 3630 28 0.77% 0 ETH 2021/01/15
135
FLUF World
0 ETH 0 0 ETH 0 0 ETH 9999 0 0% 0 ETH 2021/08/05
136
VOX Collectibles
0 ETH 0 0 ETH 0 0 ETH 8888 0 0% 0 ETH 2021/07/30
137
Pirate Treasure Booty Club
0 ETH 0 407.2 ETH 6788 0 ETH 4946 1758 35.54% 0 ETH 2021/06/06
138
88 Dynasty Official
0 ETH 1 158.78 ETH 2037 0 ETH 2704 1477 54.62% 13.52 ETH 2022/04/15
139
Holy-Ghosts
0 ETH 0 4.39 ETH 209 0 ETH 2223 173 7.78% 0 ETH 2021/12/06
140
BabyCube
0 ETH 0 0 ETH 0 0 ETH 5550 0 0% 0 ETH 2021/12/29
141
Goblin Rocks
0 ETH 0 101.29 ETH 1273 0 ETH 999 467 46.75% 0 ETH 2022/06/08
142
plan-z
0 ETH 0 201.66 ETH 1334 0 ETH 888 446 50.23% 0 ETH 2022/06/08
143
Assplosion
0 ETH 0 149.73 ETH 4203 0 ETH 5000 2203 44.06% 0 ETH 2022/06/07
144
SphynxClup
0 ETH 0 6.04 ETH 247 0 ETH 549 198 36.07% 0 ETH 2021/09/08
145
Fungles Assets
0 ETH 0 35.02 ETH 871 0 ETH 22229 650 2.92% 0 ETH 2021/02/11
146
Gambling Piggies
0 ETH 0 13.72 ETH 174 0 ETH 8059 135 1.68% 0 ETH 2021/10/20
147
Satoshi Face
0 ETH 0 18.66 ETH 290 0 ETH 12172 362 2.97% 0 ETH 2021/03/13
148
Birds of Prey Club
0 ETH 0 25.71 ETH 54 0 ETH 7055 52 0.74% 0 ETH 2021/12/16