Newest collection added

Bulls & Apes Project features fantastic 3D art, fleshed out tokenomics, fun gamification, and IRL events to reward holders. Holding NFTs in our collection gives...
[http://www.therobotars.com](http://www.therobotars.com/) There are 4999 robotars to be minted on Robotar's collection, each with its unique features. Each robotars...
6,969 of the dankest ducks floating in the metaverse.
Assplosion is a collection of 5,000 explosive birds. When you get a bird you will earn an ASSplosion try. That means you can try to...
p̷̱̫̍l̷͙̥͉͒̽̈́͛a̴̮͙̖̖͒͆̄͗ǹ̸̘̈́͜-̸̢̗͐͂̿̅̽̄̚z̴̙͓͕͍̯̥̯̜̪̦̰̬̯̣͖̗͕͆̊̌͗͗̿͆͑̈̕͜͜͝ is closure. 888 Ļ̸̞̯̹͂ͅO̷̧̢̧̠̯̥͈͉͎͎̿͆͌̀͂̃͜S̵̛̪̰͖̲̜̖̟̫̗̯̜̜͈̼̆̋̈̕͝T̸̨̬͎̞̰̥̲͍̙̗̝̱̦̍̿̇̃͛͛͐̊̄͆̃...
It's about to get even stupider...
Binkies is a collection of 10,000 NFTs hopping about and banging on the Ethereum blockchain. (Ever wondered where "going at it like rabbits” originated? It’s...
#The Good Vibes Only NFT [Access ShamaPass Official ](https://opensea.io/collection/shamapass-by-shamanzs) Shamanzs is an original collection of 4898 programmatica...

Top collections 🔥

7 Days Volume
# Collection
1
CryptoPunks
3797.14 ETH
2
Mutant Ape Yacht Club
2422.62 ETH
3
Bored Ape Yacht Club
1748.57 ETH
4
CryptoDickbutts
1494.89 ETH
5
By Total Volume
# Collection
1
CryptoPunks
983484.29 ETH
2
Bored Ape Yacht Club
647136.31 ETH
3
Mutant Ape Yacht Club
440954.91 ETH
5
Meebits
126474.15 ETH
By 7 Days Average Price
# Collection
1
2
CryptoPunks
79.11 ETH
3
4
CyberKongz
15.75 ETH
By Owner Count
All collections
# Collection Volume (7d) Saled (7d) Volume (All Time) Saled (All Time) Avg price (7d) Total supply Owners Owners% Estimated Market Cap Date
1
CryptoPunks
3797.14 ETH 48 983484.29 ETH 21324 79.11 ETH 9999 3566 35.66% 790991.72625 ETH 2019/04/26
2
Mutant Ape Yacht Club
2422.62 ETH 144 440954.91 ETH 33955 16.82 ETH 18581 12953 69.71% 326801.16612859 ETH 2021/08/29
3
Bored Ape Yacht Club
1748.57 ETH 19 647136.31 ETH 26909 92.03 ETH 9999 6444 64.45% 920301.57894737 ETH 2021/04/22
4
CryptoDickbutts
1494.89 ETH 389 9720.5 ETH 9647 3.84 ETH 5200 1741 33.48% 19983.171927092 ETH 2021/07/28
5
Bored Ape Kennel Club
929.72 ETH 106 106135.92 ETH 22493 8.77 ETH 9602 5545 57.75% 84218.869339434 ETH 2021/06/18
6
CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI
845.2 ETH 89 224447.54 ETH 18165 9.5 ETH 19187 9475 49.38% 183825.57745281 ETH 2021/12/12
7
Pudgy Penguins
738.73 ETH 285 57229.23 ETH 37067 2.59 ETH 8888 4481 50.42% 23037.926991324 ETH 2021/07/22
8
Cool Cats NFT
361.92 ETH 141 110926.46 ETH 29582 2.57 ETH 9941 5609 56.42% 25544.631262411 ETH 2021/06/27
9
Meebits
344.32 ETH 65 126474.15 ETH 22828 5.3 ETH 20000 6550 32.75% 105944.43419587 ETH 2021/05/03
10
Psychedelics Anonymous Genesis
276.98 ETH 210 25694.2 ETH 17049 1.32 ETH 9595 2076 21.64% 12655.528933117 ETH 2021/12/22
11
VeeFriends
215.42 ETH 26 56182.94 ETH 4772 8.29 ETH 10255 5226 50.96% 84964.883769231 ETH 2021/05/11
12
World of Women
131.39 ETH 38 71712.81 ETH 24512 3.46 ETH 10000 5522 55.22% 34576.842105237 ETH 2021/07/27
13
DEGEN TOONZ COLLECTION
126.78 ETH 158 16743.97 ETH 21538 0.8 ETH 8888 3801 42.77% 7131.9986276006 ETH 2022/02/15
14
DeadFellaz
103.94 ETH 109 29779.63 ETH 27333 0.95 ETH 9999 6363 63.64% 9535.087690366 ETH 2021/08/13
15
MetaHero Universe: Generative Identities
103.16 ETH 100 16791.75 ETH 3555 1.03 ETH 6666 2613 39.2% 7050.1988580016 ETH 2021/09/05
16
THE SHIBOSHIS
101.47 ETH 109 13055.2 ETH 10525 0.93 ETH 9996 3406 34.07% 9304.464706422 ETH 2021/10/14
17
Kaiju Kingz
95.33 ETH 114 30009.63 ETH 10871 0.84 ETH 5860 2774 47.34% 6138.7934011921 ETH 2021/10/13
18
World of Women Galaxy
87.84 ETH 181 29351.72 ETH 18758 0.49 ETH 20957 11585 55.28% 10377.050579316 ETH 2022/03/23
19
CryptoNinja Partners
80.6 ETH 237 2774.09 ETH 16017 0.34 ETH 22222 4665 20.99% 7557.3026634422 ETH 2022/05/12
20
CrypToadz by GREMPLIN
65.31 ETH 34 71012.99 ETH 21782 1.92 ETH 7014 4153 59.21% 13472.205591295 ETH 2021/09/08
21
Lazy Lions
63.57 ETH 77 30202.2 ETH 28488 0.83 ETH 10079 5125 50.85% 8321.0510020236 ETH 2021/08/06
22
My Pet Hooligan
58.06 ETH 62 15797.47 ETH 17924 0.94 ETH 8888 4455 50.12% 8323.5546580645 ETH 2021/12/13
23
Sappy Seals
56.53 ETH 101 10259.25 ETH 23809 0.56 ETH 10000 1433 14.33% 5596.8971178218 ETH 2021/08/31
24
alien frens
52.16 ETH 121 28286.05 ETH 31606 0.43 ETH 10000 6682 66.82% 4310.9778696051 ETH 2021/12/18
25
CyberKongz VX
51.32 ETH 78 33236.94 ETH 21689 0.66 ETH 14825 2723 18.37% 9759.2835080574 ETH 2021/08/15
26
Rumble Kong League
48.94 ETH 57 18207.48 ETH 13491 0.86 ETH 9998 3113 31.14% 8583.8092105263 ETH 2021/07/27
27
CryptoSkulls
46.01 ETH 68 21429.38 ETH 23805 0.68 ETH 9997 4037 40.38% 6763.6894004416 ETH 2019/05/18
28
Forgotten Runes Wizards Cult
35.48 ETH 18 14600.71 ETH 15537 1.97 ETH 9388 2950 31.42% 18386.472622222 ETH 2021/06/29
29
Gutter Cat Gang
35.07 ETH 6 23794.39 ETH 10109 5.85 ETH 3000 1786 59.53% 17535.45 ETH 2021/06/08
30
VOX Collectibles: Mirandus
33.93 ETH 33 17001.08 ETH 5525 1.03 ETH 8400 3643 43.37% 8689.6792042424 ETH 2021/11/19
31
0N1 Force
33.73 ETH 97 48885.63 ETH 21697 0.35 ETH 7777 4331 55.69% 2704.384394766 ETH 2021/08/15
32
OnChainMonkey
33.11 ETH 33 12298.1 ETH 18372 1 ETH 9500 2999 31.57% 9531.2060606061 ETH 2021/09/11
33
SupDucks
32.47 ETH 158 23882.82 ETH 20396 0.21 ETH 10001 3682 36.82% 2055.4833758867 ETH 2021/07/16
34
CyberKongz
31.5 ETH 2 26309.62 ETH 787 15.75 ETH 5000 445 8.9% 15750 ETH 2021/04/16
35
Boss Beauties
30.28 ETH 62 15610.03 ETH 21029 0.49 ETH 10000 5598 55.98% 4884.1290322581 ETH 2021/09/24
36
Lil' Heroes by Edgar Plans
29.2 ETH 47 18195.61 ETH 9886 0.62 ETH 7776 3864 49.69% 4805.58258 ETH 2022/01/16
37
Gutter Rats
28.7 ETH 27 6817.94 ETH 5950 1.06 ETH 2994 1898 63.39% 3187.1182814815 ETH 2021/07/10
38
Habbo Avatars
28.58 ETH 138 7562.93 ETH 16357 0.21 ETH 11600 4270 36.81% 2402.706755942 ETH 2021/09/24
39
FVCK_CRYSTAL//
25.18 ETH 53 11625.58 ETH 5446 0.48 ETH 4169 2270 54.45% 1980.3772584906 ETH 2021/08/08
40
Bulls & Apes Project - Genesis
25.01 ETH 100 1812.43 ETH 4349 0.25 ETH 10010 1653 16.51% 2530.58644388 ETH 2022/05/31
41
Capsule House
24.49 ETH 76 24772.21 ETH 24287 0.32 ETH 10000 3861 38.61% 3222.4808560622 ETH 2021/09/28
42
Project NANOPASS
23.35 ETH 70 17349.34 ETH 10450 0.33 ETH 5555 3880 69.85% 1853.3520018121 ETH 2021/12/12
43
BASTARD GAN PUNKS V2
22.94 ETH 41 8270.44 ETH 12753 0.56 ETH 11305 2829 25.02% 6325.7000635841 ETH 2021/03/07
44
Gambling Apes
21.12 ETH 62 9792.53 ETH 15974 0.34 ETH 7777 3675 47.25% 2649.4257119355 ETH 2021/09/05
45
FishyFam
19.76 ETH 268 8569.51 ETH 18792 0.07 ETH 9999 5361 53.62% 737.14112926119 ETH 2022/01/24
46
Desperate ApeWives
19.6 ETH 66 11614.46 ETH 14944 0.3 ETH 10000 4304 43.04% 2969.5802727273 ETH 2021/10/26
47
Apocalyptic Apes
19.09 ETH 106 8121.54 ETH 14556 0.18 ETH 8888 3432 38.61% 1600.3996589132 ETH 2021/12/15
48
Hashmasks
17.71 ETH 51 42397.07 ETH 21034 0.35 ETH 16365 5175 31.62% 5681.0524830665 ETH 2021/01/28
49
CryptoMories
15.94 ETH 72 14287.56 ETH 27925 0.22 ETH 10000 5172 51.72% 2213.7901388889 ETH 2021/10/08
50
MekaVerse
15.46 ETH 49 48671.03 ETH 14809 0.32 ETH 8888 4670 52.54% 2804.8345905306 ETH 2021/10/07
51
"MOAR" by Joan Cornella
13.72 ETH 20 12612.7 ETH 8348 0.69 ETH 5555 2883 51.9% 3809.9217475 ETH 2022/04/07
52
Voxies
13.48 ETH 36 7125.03 ETH 8294 0.41 ETH 10000 2064 20.64% 4145.609375 ETH 2021/03/29
53
The Doge Pound
13.4 ETH 44 29591.95 ETH 20496 0.3 ETH 10000 5394 53.94% 3044.6136363386 ETH 2021/07/12
54
Loot (for Adventurers)
13.05 ETH 17 74626.09 ETH 12027 0.77 ETH 7779 2563 32.95% 5970.7028117647 ETH 2021/08/27
55
Galaxy Fight Club
13.04 ETH 46 7990.37 ETH 17430 0.28 ETH 10129 2833 27.97% 2871.6375586957 ETH 2021/08/02
56
Robotos
12.01 ETH 46 15566.16 ETH 25392 0.26 ETH 9998 5630 56.31% 2609.9662356449 ETH 2021/08/03
57
BYOPill
11.84 ETH 30 6631.78 ETH 16023 0.39 ETH 10000 3225 32.25% 3947.7 ETH 2021/07/16
58
JUNGLE FREAKS GENESIS
11.78 ETH 43 18656.11 ETH 21310 0.27 ETH 9999 1865 18.65% 2740.2880600674 ETH 2021/10/13
59
The Humanoids
11.66 ETH 65 12475.29 ETH 23195 0.18 ETH 10000 3868 38.68% 1793.8769230769 ETH 2021/09/29
60
Crypto.Chicks
10.79 ETH 56 12887.89 ETH 23804 0.19 ETH 9999 4429 44.29% 1927.0590426804 ETH 2021/09/19
61
FoxFam
10.43 ETH 53 7225.65 ETH 19559 0.2 ETH 10000 3577 35.77% 1968.6406698113 ETH 2021/10/02
62
MutantCats
9.61 ETH 68 16543.21 ETH 24775 0.14 ETH 9999 1660 16.6% 1412.4881488235 ETH 2021/10/04
63
Galaxy-Eggs
9.6 ETH 66 14829.06 ETH 19269 0.15 ETH 9999 4643 46.43% 1455.09515775 ETH 2021/09/12
64
The Wicked Craniums
7.58 ETH 47 9362.88 ETH 23687 0.16 ETH 10762 4503 41.84% 1735.5442340426 ETH 2021/06/14
65
Killer GF
6.75 ETH 42 21277.16 ETH 16534 0.16 ETH 7777 3948 50.77% 1248.9769416667 ETH 2022/01/23
66
Prime Ape Planet PAP
5.09 ETH 19 29796.47 ETH 16331 0.27 ETH 7979 3570 44.74% 2138.372 ETH 2021/12/28
67
Yakuza Inc. Official
4.56 ETH 58 955.32 ETH 5290 0.08 ETH 3223 1637 50.79% 253.3328012069 ETH 2022/02/01
68
ALPACADABRAZ
3.9 ETH 23 10022.52 ETH 16687 0.17 ETH 9669 4429 45.81% 1638.0757369523 ETH 2021/10/22
69
Animetas
3.89 ETH 30 11000.22 ETH 20081 0.13 ETH 10101 3987 39.47% 1308.253947637 ETH 2021/07/30
70
Dr. ETHvil's 3D FrankenPunks
3.77 ETH 90 6303.39 ETH 15080 0.04 ETH 10000 4999 49.99% 418.82777755556 ETH 2022/01/13
71
The Heart Project
3.64 ETH 45 12545.37 ETH 24888 0.08 ETH 9884 5732 57.99% 804.01817377778 ETH 2021/09/23
72
GEVOLs
3.56 ETH 39 8995.47 ETH 12663 0.09 ETH 8888 3503 39.41% 810.88186666667 ETH 2021/09/01
73
Sneaky Vampire Syndicate
3.42 ETH 24 22579.74 ETH 16713 0.14 ETH 8887 2711 30.51% 1267.6564916667 ETH 2021/09/09
74
Boonji Project
3.32 ETH 30 6753.43 ETH 15472 0.11 ETH 11111 4623 41.61% 1230.6506563333 ETH 2021/10/20
75
Sipherian Surge
3.02 ETH 38 6344.99 ETH 15164 0.08 ETH 9999 3661 36.61% 795.42045 ETH 2021/09/06
76
The CryptoDads
2.82 ETH 47 11166 ETH 16951 0.06 ETH 10000 6833 68.33% 599.10531914894 ETH 2021/09/08
77
DecentralEyesMashup by Coldie
2.8 ETH 3 398.01 ETH 484 0.93 ETH 623 349 56.02% 581.46666666667 ETH 2022/03/02
78
Ape Kids Club (AKC)
2.63 ETH 56 11012.94 ETH 20471 0.05 ETH 9999 4864 48.64% 470.27249661857 ETH 2021/12/01
79
PEACEFUL GROUPIES
2.5 ETH 46 12003.09 ETH 21832 0.05 ETH 10000 2308 23.08% 543.2543456587 ETH 2021/09/13
80
Stoner Cats
2.38 ETH 19 7786.25 ETH 10805 0.13 ETH 10419 5090 48.85% 1306.1861550426 ETH 2021/07/26
81
Shamanzs Genesis
2.35 ETH 51 81.08 ETH 998 0.05 ETH 4734 1221 25.79% 218.11934470588 ETH 2022/05/19
82
Nifty League DEGENs
2.32 ETH 18 7704.78 ETH 14913 0.13 ETH 9899 3152 31.84% 1277.595 ETH 2021/09/22
83
HYPEBEARSCLUB.OFFICIAL
2.24 ETH 42 15107.16 ETH 17435 0.05 ETH 9999 3436 34.36% 534.06777835714 ETH 2022/02/02
84
Galaxy-Warriors
2.23 ETH 39 754.7 ETH 4421 0.06 ETH 9999 3680 36.8% 572.19915897692 ETH 2022/01/09
85
DystoPunks
2.15 ETH 9 6155.13 ETH 3348 0.24 ETH 2077 666 32.07% 495.01833333333 ETH 2021/06/20
86
Metasaurs by Dr. DMT
2.05 ETH 63 8240.94 ETH 16685 0.03 ETH 9999 4871 48.71% 325.99596857143 ETH 2021/10/12
87
Cool Monkes Genesis
2.02 ETH 38 9517.24 ETH 18827 0.05 ETH 10000 840 8.4% 532.68418421053 ETH 2022/01/16
88
Little Lemon Friends
1.9 ETH 53 6961.16 ETH 22227 0.04 ETH 9999 5395 53.96% 357.58687924528 ETH 2021/12/09
89
Koala Intelligence Agency
1.88 ETH 27 13025.11 ETH 20174 0.07 ETH 10000 4960 49.6% 695.12925925926 ETH 2021/08/21
90
OxyaOriginProject
1.82 ETH 15 12818.57 ETH 13523 0.12 ETH 7898 1557 19.71% 958.13270666667 ETH 2022/01/06
91
More Than Gamers | MTG
1.8 ETH 46 7310.95 ETH 19390 0.04 ETH 10100 3002 29.72% 396.02975845652 ETH 2021/12/23
92
SUPERPLASTIC: Cryptojankyz
1.79 ETH 21 9709.44 ETH 18418 0.09 ETH 13868 5846 42.15% 1187.4748614198 ETH 2021/07/13
93
Swampverse
1.79 ETH 22 7475.66 ETH 20741 0.08 ETH 9599 3143 32.74% 780.92228181818 ETH 2021/11/27
94
Fang Gang
1.38 ETH 27 6147.56 ETH 21617 0.05 ETH 8888 4305 48.44% 455.18081481481 ETH 2021/08/28
95
GalacticApes
1.28 ETH 38 18132.79 ETH 22101 0.03 ETH 9998 3512 35.13% 336.95891052632 ETH 2021/09/26
96
The Vogu Collective
1.18 ETH 11 8357.94 ETH 12472 0.11 ETH 7777 2809 36.12% 836.381 ETH 2021/07/26
97
WhatThePhunks
1.1 ETH 82 114.3 ETH 6397 0.01 ETH 10000 4397 43.97% 134.07174390244 ETH 2022/01/07
98
The Sevens - Genesis
1.05 ETH 15 12305.87 ETH 12682 0.07 ETH 7000 3205 45.79% 489.86 ETH 2021/09/03
99
The Other Avatars by Saatchi Art
0.9 ETH 17 218.29 ETH 1521 0.05 ETH 2523 1260 49.94% 133.19955882353 ETH 2022/01/18
100
Lofi Guy
0.66 ETH 3 291.3 ETH 600 0.22 ETH 30 270 900% 8.8 ETH 2022/02/18
101
Party Ape Billionaire Club
0.65 ETH 13 7350.03 ETH 14013 0.05 ETH 7270 3983 54.79% 362.6739 ETH 2021/10/14
102
The Jims
0.64 ETH 10 1260.96 ETH 2678 0.06 ETH 2048 1035 50.54% 130.8672 ETH 2022/01/11
103
CryptoBurbs II
0.63 ETH 28 102.88 ETH 1704 0.02 ETH 5555 1038 18.69% 124.15425 ETH 2022/03/23
104
Cupcats Official
0.53 ETH 4 7643.5 ETH 10338 0.13 ETH 5009 1820 36.33% 671.8344 ETH 2021/09/18
105
Binkies
0.35 ETH 31 818.2 ETH 11623 0.01 ETH 10000 4258 42.58% 111.76838709677 ETH 2022/06/03
106
ForeverBots
0.29 ETH 8 216.27 ETH 1422 0.04 ETH 1734 1143 65.92% 64.5473 ETH 2022/05/02
107
Wicked Ape Bone Club
0.26 ETH 8 7713.28 ETH 23408 0.03 ETH 10000 4902 49.02% 326.625 ETH 2021/08/14
108
Winter Bears
0.23 ETH 18 8997.33 ETH 23476 0.01 ETH 10000 4573 45.73% 129.94444444444 ETH 2021/09/19
109
TwinsPunks
0.2 ETH 3 8.77 ETH 163 0.07 ETH 3644 123 3.38% 490.53333333333 ETH 2021/05/04
110
The Indifferent Duck
0.19 ETH 16 4091.52 ETH 16513 0.01 ETH 10000 4550 45.5% 120.9375 ETH 2021/12/17
111
ParanormiesNFT
0.14 ETH 8 414.65 ETH 4061 0.02 ETH 4200 1536 36.57% 74.76 ETH 2022/02/10
112
Grumpets
0.13 ETH 10 437.22 ETH 4418 0.01 ETH 3600 1405 39.03% 45.288 ETH 2022/02/10
113
CryptoPigsNFT
0.13 ETH 7 20.98 ETH 496 0.02 ETH 7993 408 5.1% 145.01585714286 ETH 2021/02/27
114
WeWorld
0.12 ETH 11 5.8 ETH 353 0.01 ETH 21266 321 1.51% 405.68 ETH 2021/10/10
115
plan-z
0.1 ETH 6 201.05 ETH 1302 0.02 ETH 888 452 50.9% 15.17 ETH 2022/06/08
116
EtherBears
0.08 ETH 4 82.97 ETH 2491 0.02 ETH 4997 1530 30.62% 97.4415 ETH 2021/03/19
117
Shines - Genesis
0.08 ETH 9 249.83 ETH 6232 0.01 ETH 3333 957 28.71% 30.03033 ETH 2022/03/24
118
Intergalactic Alien Tribe
0.07 ETH 3 24.21 ETH 614 0.02 ETH 8896 517 5.81% 213.504 ETH 2021/02/24
119
Rebel Rabbits
0.06 ETH 5 72.79 ETH 1317 0.01 ETH 6472 2704 41.78% 80.2528 ETH 2021/10/28
120
Holy-Ghosts
0.06 ETH 7 4.21 ETH 186 0.01 ETH 2223 154 6.93% 17.784 ETH 2021/12/06
121
Freedom Bunnies Clan
0.04 ETH 5 15.76 ETH 616 0.01 ETH 4001 491 12.27% 32.008 ETH 2021/08/21
122
Geisha Tea House
0.04 ETH 6 479.05 ETH 6385 0.01 ETH 10000 3721 37.21% 71.5 ETH 2022/01/09
123
Robotars
0.02 ETH 1 6.07 ETH 367 0.02 ETH 3899 704 18.06% 97.475 ETH 2021/11/07
124
Dream Women
0.02 ETH 4 2.91 ETH 449 0 ETH 5273 471 8.93% 20.5686 ETH 2022/03/15
125
Karma Cats NFT
0.02 ETH 5 43.72 ETH 1204 0 ETH 5548 1500 27.04% 21.645 ETH 2022/05/04
126
Pirate Treasure Booty Club
0.02 ETH 5 406.91 ETH 6781 0 ETH 4946 1755 35.48% 19.784 ETH 2021/06/06
127
Pixel Giraffes
0.01 ETH 1 86.21 ETH 1685 0.01 ETH 9978 1377 13.8% 119.736 ETH 2021/02/16
128
The Ninja Hideout
0.01 ETH 1 716.02 ETH 7433 0.01 ETH 8888 3455 38.87% 115.544 ETH 2021/09/25
129
88 Dynasty Official
0.01 ETH 3 158.64 ETH 2017 0 ETH 2704 1485 54.92% 11.717333333333 ETH 2022/04/15
130
Space Pirates Gang
0 ETH 0 4.5 ETH 153 0 ETH 6660 131 1.97% 0 ETH 2021/11/25
131
DankDucks NFT
0 ETH 2 51.23 ETH 3153 0 ETH 6973 2792 40.04% 9.239225 ETH 2022/03/25
132
MUSHEEZ
0 ETH 3 42.76 ETH 3588 0 ETH 5000 1601 32.02% 5 ETH 2022/04/28
133
Meta Skeletons 2D
0 ETH 0 48.9 ETH 213 0 ETH 1000 229 22.9% 0 ETH 2022/02/05
134
The Infected Club
0 ETH 0 9.98 ETH 207 0 ETH 5331 173 3.25% 0 ETH 2021/12/09
135
NEIGHBORZ-NFT
0 ETH 0 17.66 ETH 441 0 ETH 3036 915 30.14% 0 ETH 2021/08/29
136
Retro NFT gallery
0 ETH 0 1.2 ETH 31 0 ETH 3630 29 0.8% 0 ETH 2021/01/15
137
FLUF World
0 ETH 0 0 ETH 0 0 ETH 9999 0 0% 0 ETH 2021/08/05
138
VOX Collectibles
0 ETH 0 0 ETH 0 0 ETH 8888 0 0% 0 ETH 2021/07/30
139
Chimpers Genesis
0 ETH 0 176.19 ETH 5 0 ETH 97 15 15.46% 0 ETH 2022/01/30
140
BabyCube
0 ETH 0 3.82 ETH 106 0 ETH 5550 83 1.5% 0 ETH 2021/12/29
141
Goblin Rocks
0 ETH 0 101.29 ETH 1272 0 ETH 999 466 46.65% 0 ETH 2022/06/08
142
Assplosion
0 ETH 1 149.7 ETH 4189 0 ETH 5000 2195 43.9% 5 ETH 2022/06/07
143
SphynxClup
0 ETH 0 5.96 ETH 235 0 ETH 549 190 34.61% 0 ETH 2021/09/08
144
Fungles Assets
0 ETH 0 34.08 ETH 832 0 ETH 22229 634 2.85% 0 ETH 2021/02/11
145
Gambling Piggies
0 ETH 0 13.68 ETH 173 0 ETH 8059 136 1.69% 0 ETH 2021/10/20
146
Satoshi Face
0 ETH 0 18.46 ETH 286 0 ETH 12172 359 2.95% 0 ETH 2021/03/13
147
Birds of Prey Club
0 ETH 0 25.71 ETH 54 0 ETH 7055 52 0.74% 0 ETH 2021/12/16