Newest collection added

Your metaverse AI partner. The first-ever original a personalized AI NFT collection of XANA.
Bulls & Apes Project features fantastic 3D art, fleshed out tokenomics, fun gamification, and IRL events to reward holders. Holding NFTs in our collection gives...
[http://www.therobotars.com](http://www.therobotars.com/) There are 4999 robotars to be minted on Robotar's collection, each with its unique features. Each robotars...
6,969 of the dankest ducks floating in the metaverse.
Assplosion is a collection of 5,000 explosive birds. When you get a bird you will earn an ASSplosion try. That means you can try to...
p̷̱̫̍l̷͙̥͉͒̽̈́͛a̴̮͙̖̖͒͆̄͗ǹ̸̘̈́͜-̸̢̗͐͂̿̅̽̄̚z̴̙͓͕͍̯̥̯̜̪̦̰̬̯̣͖̗͕͆̊̌͗͗̿͆͑̈̕͜͜͝ is closure. 888 Ļ̸̞̯̹͂ͅO̷̧̢̧̠̯̥͈͉͎͎̿͆͌̀͂̃͜S̵̛̪̰͖̲̜̖̟̫̗̯̜̜͈̼̆̋̈̕͝T̸̨̬͎̞̰̥̲͍̙̗̝̱̦̍̿̇̃͛͛͐̊̄͆̃...
It's about to get even stupider...
Binkies is a collection of 10,000 NFTs hopping about and banging on the Ethereum blockchain. (Ever wondered where "going at it like rabbits” originated? It’s...

Top collections 🔥

7 Days Volume
# Collection
1
Bored Ape Yacht Club
17248.9 ETH
2
Mutant Ape Yacht Club
6993.75 ETH
3
Pudgy Penguins
1327.75 ETH
4
Bored Ape Kennel Club
1057.11 ETH
5
0N1 Force
723.1 ETH
By Total Volume
# Collection
1
Bored Ape Yacht Club
999442.1 ETH
2
Mutant Ape Yacht Club
891574.62 ETH
4
Bored Ape Kennel Club
260227.34 ETH
5
Pudgy Penguins
174073.73 ETH
By 7 Days Average Price
# Collection
By Owner Count
All collections
# Collection Volume (7d) Saled (7d) Volume (All Time) Saled (All Time) Avg price (7d) Total supply Owners Owners% Estimated Market Cap Date
1
Bored Ape Yacht Club
17248.9 ETH 307 999442.1 ETH 31891 56.19 ETH 9999 5696 56.97% 561741.09493554 ETH 2021/04/22
2
Mutant Ape Yacht Club
6993.75 ETH 709 891574.62 ETH 66796 9.86 ETH 18581 11259 60.59% 192106.20689147 ETH 2021/08/29
3
Pudgy Penguins
1327.75 ETH 282 174073.73 ETH 61024 4.71 ETH 8888 4596 51.71% 41847.754884763 ETH 2021/07/22
4
Bored Ape Kennel Club
1057.11 ETH 261 260227.34 ETH 43698 4.05 ETH 9602 5380 56.03% 38890.331703462 ETH 2021/06/18
5
0N1 Force
723.1 ETH 441 78014.19 ETH 44277 1.64 ETH 7777 3532 45.42% 12748.553747635 ETH 2021/08/15
6
CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI
490.83 ETH 167 390511.66 ETH 49650 2.94 ETH 19187 9525 49.64% 57279.629150642 ETH 2021/12/12
7
Meebits
439.28 ETH 218 170866.11 ETH 37138 2.02 ETH 20000 6590 32.95% 40299.158122479 ETH 2021/05/03
8
OnChainMonkey
171.34 ETH 89 19396.29 ETH 22432 1.93 ETH 9500 2972 31.28% 18288.812921348 ETH 2021/09/11
9
VeeFriends
147.29 ETH 52 65550.56 ETH 6500 2.83 ETH 10255 5123 49.96% 29047.879134615 ETH 2021/05/11
10
Sappy Seals
77 ETH 162 31366.41 ETH 46046 0.48 ETH 10000 2267 22.67% 4751.8641952027 ETH 2021/08/31
11
Cool Cats NFT
65 ETH 75 142657.16 ETH 44519 0.87 ETH 9941 5657 56.91% 8636.2855013333 ETH 2021/06/27
12
My Pet Hooligan
59.31 ETH 64 20087.31 ETH 22656 0.93 ETH 8888 3897 43.85% 8236.8705918278 ETH 2021/12/13
13
World of Women
44.99 ETH 56 82239.95 ETH 30818 0.8 ETH 10000 5587 55.87% 8034.3374819643 ETH 2021/07/27
14
Forgotten Runes Wizards Cult
43.69 ETH 56 17100.34 ETH 17831 0.78 ETH 9388 2985 31.8% 7264.1096642857 ETH 2021/06/29
15
CrypToadz by GREMPLIN
38.07 ETH 38 75399.51 ETH 24850 1 ETH 7014 3984 56.8% 7024.6603486811 ETH 2021/09/08
16
CryptoDickbutts
37.56 ETH 27 15999.75 ETH 12366 1.39 ETH 5200 1875 36.06% 7231.7656294371 ETH 2021/07/28
17
Kaiju Kingz
32.48 ETH 156 33443.36 ETH 19268 0.21 ETH 5860 3369 57.49% 2081.9340728354 ETH 2021/10/13
18
MetaHero Universe: Generative Identities
32.28 ETH 41 17302.44 ETH 4058 0.79 ETH 6666 2651 39.77% 5501.4871134146 ETH 2021/09/05
19
DEGEN TOONZ COLLECTION
23.5 ETH 238 25470.65 ETH 35461 0.1 ETH 8888 3877 43.62% 877.11152562519 ETH 2022/02/15
20
CyberKongz VX
22.95 ETH 64 35440.5 ETH 25301 0.36 ETH 14825 3995 26.95% 5323.9810903125 ETH 2021/08/15
21
THE SHIBOSHIS
21.95 ETH 75 15463.07 ETH 14790 0.29 ETH 9996 3561 35.62% 2924.4822743467 ETH 2021/10/14
22
Gutter Cat Gang
21.57 ETH 28 27287.38 ETH 11538 0.77 ETH 3000 1674 55.8% 2311.6071428571 ETH 2021/06/08
23
Gambling Apes
21.12 ETH 62 9792.53 ETH 15974 0.34 ETH 7777 3675 47.25% 2649.4257119355 ETH 2021/09/05
24
Apocalyptic Apes
20.99 ETH 142 8884.64 ETH 18629 0.15 ETH 8888 3200 36% 1314.0062389421 ETH 2021/12/15
25
MekaVerse
18.63 ETH 99 49930.65 ETH 18291 0.19 ETH 8888 4435 49.9% 1672.732804931 ETH 2021/10/07
26
Psychedelics Anonymous Genesis
18.49 ETH 86 28469.57 ETH 22480 0.21 ETH 9595 3793 39.53% 2062.830148092 ETH 2021/12/22
27
Chimpers Genesis
15 ETH 2 349.19 ETH 16 7.5 ETH 97 6 6.19% 735 ETH 2022/01/30
28
Bulls & Apes Project - Genesis
14.36 ETH 49 4642.14 ETH 10081 0.29 ETH 10010 1508 15.06% 3077.9181069286 ETH 2022/05/31
29
DeadFellaz
13.61 ETH 49 33816.18 ETH 33454 0.28 ETH 9999 6551 65.52% 2778.4081632653 ETH 2021/08/13
30
Boss Beauties
11.95 ETH 87 16343.92 ETH 23563 0.14 ETH 10000 5403 54.03% 1373.2402298851 ETH 2021/09/24
31
JUNGLE FREAKS GENESIS
11.78 ETH 43 18656.11 ETH 21310 0.27 ETH 9999 1865 18.65% 2740.2880600674 ETH 2021/10/13
32
Lazy Lions
11.02 ETH 38 32533.58 ETH 32936 0.29 ETH 10079 4941 49.02% 2923.7584661342 ETH 2021/08/06
33
alien frens
10.87 ETH 71 30999.82 ETH 38436 0.15 ETH 10000 6072 60.72% 1530.9718309859 ETH 2021/12/18
34
Habbo Avatars
10.62 ETH 71 8495.39 ETH 21017 0.15 ETH 11600 4718 40.67% 1734.7856478873 ETH 2021/09/24
35
VOX Collectibles: Mirandus
9.9 ETH 19 9658.14 ETH 4057 0.52 ETH 8400 3306 39.36% 4417.2830136842 ETH 2021/11/19
36
Rumble Kong League
7.1 ETH 19 19219.51 ETH 15288 0.37 ETH 9998 2991 29.92% 3736.7368421053 ETH 2021/07/27
37
World of Women Galaxy
6.95 ETH 58 31401.35 ETH 26298 0.12 ETH 20957 11526 55% 2569.8912155172 ETH 2022/03/23
38
Prime Ape Planet PAP
5.45 ETH 43 30500.91 ETH 19222 0.13 ETH 7979 3490 43.74% 998.08264695349 ETH 2021/12/28
39
Desperate ApeWives
5.14 ETH 40 12120.88 ETH 17232 0.13 ETH 10000 3859 38.59% 1285.22464935 ETH 2021/10/26
40
FVCK_CRYSTAL//
4.87 ETH 24 11999.97 ETH 6590 0.2 ETH 4169 1521 36.48% 845.807375 ETH 2021/08/08
41
FoxFam
4.23 ETH 78 7543.31 ETH 22215 0.05 ETH 10000 3255 32.55% 542.09757012821 ETH 2021/10/02
42
Voxies
3.46 ETH 13 605.15 ETH 1463 0.27 ETH 10000 1589 15.89% 2662.5384615385 ETH 2021/03/29
43
MutantCats
3.36 ETH 29 16929.62 ETH 27618 0.12 ETH 9999 1707 17.07% 1157.5049275862 ETH 2021/10/04
44
CryptoSkulls
3.2 ETH 15 22548.86 ETH 26190 0.21 ETH 9997 3924 39.25% 2136.12 ETH 2019/05/18
45
The Doge Pound
3.15 ETH 25 30172.51 ETH 22858 0.13 ETH 10000 5279 52.79% 1261.753812 ETH 2021/07/12
46
BYOPill
2.85 ETH 23 7050.08 ETH 18308 0.12 ETH 10000 2962 29.62% 1239.6586304348 ETH 2021/07/16
47
Gutter Rats
2.69 ETH 20 7625.61 ETH 7421 0.13 ETH 2994 1841 61.49% 402.772306 ETH 2021/07/10
48
OxyaOriginProject
2.54 ETH 32 13030.72 ETH 14960 0.08 ETH 7898 1418 17.95% 626.68655499506 ETH 2022/01/06
49
Hashmasks
2.51 ETH 11 43404.95 ETH 23663 0.23 ETH 16365 5268 32.19% 3725.2601878818 ETH 2021/01/28
50
CryptoMories
2.49 ETH 54 14917.65 ETH 32080 0.05 ETH 10000 4928 49.28% 461.27777777778 ETH 2021/10/08
51
Killer GF
2.47 ETH 25 21633.37 ETH 18771 0.1 ETH 7777 3831 49.26% 769.860784 ETH 2022/01/23
52
Galaxy-Eggs
2.47 ETH 36 15133.22 ETH 21208 0.07 ETH 9999 4206 42.06% 686.25438833333 ETH 2021/09/12
53
Capsule House
2.01 ETH 43 25683.76 ETH 28858 0.05 ETH 10000 3675 36.75% 466.65279069767 ETH 2021/09/28
54
"MOAR" by Joan Cornella
1.7 ETH 10 13134.24 ETH 9418 0.17 ETH 5555 2972 53.5% 943.2384445 ETH 2022/04/07
55
SupDucks
1.69 ETH 16 24545.72 ETH 23550 0.11 ETH 10001 3858 38.58% 1055.41803125 ETH 2021/07/16
56
Lil' Heroes by Edgar Plans
1.64 ETH 19 18605.97 ETH 11280 0.09 ETH 7776 2885 37.1% 669.11098947368 ETH 2022/01/16
57
GEVOLs
1.62 ETH 25 9213.16 ETH 14717 0.06 ETH 8888 3346 37.65% 575.9424 ETH 2021/09/01
58
BASTARD GAN PUNKS V2
1.6 ETH 9 8933.99 ETH 14789 0.18 ETH 11305 2729 24.14% 2009.9665555556 ETH 2021/03/07
59
DecentralEyesMashup by Coldie
1.5 ETH 5 437.33 ETH 543 0.3 ETH 623 337 54.09% 156.91046 ETH 2022/03/02
60
Crypto.Chicks
1.4 ETH 28 13206.12 ETH 25896 0.05 ETH 9999 4350 43.5% 499.37862857143 ETH 2021/09/19
61
Project NANOPASS
1.34 ETH 36 18223.73 ETH 13138 0.04 ETH 5555 3353 60.36% 207.46227638889 ETH 2021/12/12
62
Galaxy Fight Club
1.33 ETH 30 7961.89 ETH 18789 0.04 ETH 10129 3044 30.05% 441.58155866667 ETH 2021/08/02
63
Loot (for Adventurers)
1.26 ETH 4 75840.91 ETH 13966 0.31 ETH 7779 2519 32.38% 2443.189425 ETH 2021/08/27
64
The Humanoids
1.24 ETH 28 12738.65 ETH 25321 0.04 ETH 10000 3758 37.58% 442.81285714286 ETH 2021/09/29
65
Galaxy-Warriors
1.2 ETH 30 947.23 ETH 6565 0.04 ETH 9999 3283 32.83% 399.88497367333 ETH 2022/01/09
66
DystoPunks
1.08 ETH 6 6260.01 ETH 3761 0.18 ETH 2077 646 31.1% 373.74922666667 ETH 2021/06/20
67
FishyFam
1.05 ETH 75 8772.67 ETH 22805 0.01 ETH 9999 5277 52.78% 139.67961349505 ETH 2022/01/24
68
XANA: GENESIS
1.04 ETH 7 1.19 ETH 8 0.15 ETH 10000 3338 33.38% 1491.1365857143 ETH 2022/07/22
69
ALPACADABRAZ
1.01 ETH 26 10368.39 ETH 19323 0.04 ETH 9669 4546 47.02% 376.25202458885 ETH 2021/10/22
70
Robotos
0.88 ETH 13 15850.22 ETH 27412 0.07 ETH 9998 5509 55.1% 673.31727692308 ETH 2021/08/03
71
Stoner Cats
0.78 ETH 10 7898.92 ETH 12148 0.08 ETH 10419 5174 49.66% 812.59791111111 ETH 2021/07/26
72
Sneaky Vampire Syndicate
0.76 ETH 13 22784.49 ETH 18350 0.06 ETH 8887 2692 30.29% 517.72842710769 ETH 2021/09/09
73
Nifty League DEGENs
0.62 ETH 10 7998.81 ETH 17006 0.06 ETH 9899 3026 30.57% 567.91475 ETH 2021/09/22
74
Boonji Project
0.61 ETH 10 6852.26 ETH 16622 0.06 ETH 11111 4453 40.08% 614.6049 ETH 2021/10/20
75
Koala Intelligence Agency
0.53 ETH 37 13134.66 ETH 22280 0.01 ETH 10000 4697 46.97% 142.86486486486 ETH 2021/08/21
76
Sipherian Surge
0.52 ETH 12 6473.37 ETH 16585 0.04 ETH 9999 3557 35.57% 432.91256683333 ETH 2021/09/06
77
The Sevens - Genesis
0.41 ETH 9 12574.91 ETH 14500 0.05 ETH 7000 2887 41.24% 320.55601234568 ETH 2021/09/03
78
The CryptoDads
0.35 ETH 7 11301.88 ETH 18770 0.05 ETH 10000 5741 57.41% 499.71428571429 ETH 2021/09/08
79
Cupcats Official
0.33 ETH 10 7715.06 ETH 11221 0.03 ETH 5009 1702 33.98% 167.108288 ETH 2021/09/18
80
Little Lemon Friends
0.32 ETH 20 7167.6 ETH 25495 0.02 ETH 9999 5204 52.05% 158.38416 ETH 2021/12/09
81
SUPERPLASTIC: Cryptojankyz
0.25 ETH 4 9805.93 ETH 19372 0.06 ETH 13868 5752 41.48% 878.764275 ETH 2021/07/13
82
Fang Gang
0.25 ETH 11 6210.22 ETH 23139 0.02 ETH 8888 4157 46.77% 201.62869137542 ETH 2021/08/28
83
Yakuza Inc. Official
0.23 ETH 8 1023.63 ETH 6257 0.03 ETH 3223 1275 39.56% 56.81825 ETH 2022/02/01
84
The Heart Project
0.18 ETH 12 12645.8 ETH 26366 0.02 ETH 9884 5534 55.99% 152.35809166667 ETH 2021/09/23
85
Animetas
0.18 ETH 7 11109.3 ETH 21560 0.03 ETH 10101 3889 38.5% 263.52984126984 ETH 2021/07/30
86
Geisha Tea House
0.17 ETH 1 481.65 ETH 6651 0.17 ETH 10000 3730 37.3% 1700 ETH 2022/01/09
87
WeWorld
0.17 ETH 18 7.43 ETH 494 0.01 ETH 21266 444 2.09% 701.24855555556 ETH 2021/10/10
88
The Wicked Craniums
0.15 ETH 5 9476.69 ETH 25016 0.03 ETH 10762 4446 41.31% 327.5716036 ETH 2021/06/14
89
Shamanzs Genesis
0.14 ETH 1 171.98 ETH 8177 0.14 ETH 4734 3239 68.42% 1385.72 ETH 2022/05/19
90
GalacticApes
0.13 ETH 9 18233.35 ETH 23680 0.01 ETH 9998 3408 34.09% 136.65022222222 ETH 2021/09/26
91
Wicked Ape Bone Club
0.11 ETH 9 7769.22 ETH 24042 0.01 ETH 10000 4819 48.19% 118.42075555556 ETH 2021/08/14
92
CryptoBurbs II
0.1 ETH 4 181.14 ETH 2142 0.02 ETH 5555 1018 18.33% 131.93125 ETH 2022/03/23
93
PEACEFUL GROUPIES
0.09 ETH 3 12064.51 ETH 23189 0.03 ETH 10000 2710 27.1% 293.27466666667 ETH 2021/09/13
94
The Vogu Collective
0.08 ETH 4 8393.29 ETH 13160 0.02 ETH 7777 2733 35.14% 153.2069 ETH 2021/07/26
95
Swampverse
0.08 ETH 4 7687.14 ETH 23066 0.02 ETH 9599 2976 31% 147.9465 ETH 2021/11/27
96
Winter Bears
0.07 ETH 9 9113.05 ETH 25484 0.01 ETH 10000 4526 45.26% 72.541044444444 ETH 2021/09/19
97
Dr. ETHvil's 3D FrankenPunks
0.06 ETH 5 6375.87 ETH 17418 0.01 ETH 10000 4722 47.22% 123.18768 ETH 2022/01/13
98
The Jims
0.05 ETH 1 1294.02 ETH 3045 0.05 ETH 2048 919 44.87% 104.8576 ETH 2022/01/11
99
Metasaurs by Dr. DMT
0.05 ETH 6 8261.02 ETH 17352 0.01 ETH 9999 4776 47.76% 77.43025 ETH 2021/10/12
100
Party Ape Billionaire Club
0.04 ETH 2 7370.6 ETH 14582 0.02 ETH 7270 4028 55.41% 129.8144 ETH 2021/10/14
101
ForeverBots
0.03 ETH 5 264.12 ETH 2450 0.01 ETH 1734 1294 74.63% 21.36604 ETH 2022/05/02
102
Ape Kids Club (AKC)
0.03 ETH 3 11086.81 ETH 21979 0.01 ETH 9999 4435 44.35% 101.6055 ETH 2021/12/01
103
Robotars
0.02 ETH 1 6.07 ETH 367 0.02 ETH 3899 704 18.06% 97.475 ETH 2021/11/07
104
Binkies
0.02 ETH 2 853.83 ETH 13236 0.01 ETH 10000 4272 42.72% 79.36 ETH 2022/06/03
105
WhatThePhunks
0.01 ETH 2 127.77 ETH 7832 0.01 ETH 10000 4534 45.34% 69.4861 ETH 2022/01/07
106
HYPEBEARSCLUB.OFFICIAL
0.01 ETH 2 15193.2 ETH 18152 0 ETH 9999 3401 34.01% 28.9971 ETH 2022/02/02
107
More Than Gamers | MTG
0.01 ETH 1 7469.68 ETH 20451 0.01 ETH 10100 3127 30.96% 52.52 ETH 2021/12/23
108
The Indifferent Duck
0.01 ETH 2 4094.05 ETH 17000 0 ETH 10000 4606 46.06% 29.1873 ETH 2021/12/17
109
Space Pirates Gang
0 ETH 0 4.5 ETH 153 0 ETH 6660 135 2.03% 0 ETH 2021/11/25
110
DankDucks NFT
0 ETH 0 51.42 ETH 3221 0 ETH 6973 2802 40.18% 0 ETH 2022/03/25
111
Freedom Bunnies Clan
0 ETH 0 16.38 ETH 695 0 ETH 4001 530 13.25% 0 ETH 2021/08/21
112
EtherBears
0 ETH 0 83.9 ETH 2527 0 ETH 4997 1538 30.78% 0 ETH 2021/03/19
113
MUSHEEZ
0 ETH 0 42.88 ETH 3614 0 ETH 5000 1602 32.04% 0 ETH 2022/04/28
114
Pixel Giraffes
0 ETH 0 86.93 ETH 1721 0 ETH 9978 1386 13.89% 0 ETH 2021/02/16
115
CryptoPunks
0 ETH 0 0 ETH 0 0 ETH 9999 3691 36.91% 0 ETH 2019/04/26
116
Dream Women
0 ETH 0 3.51 ETH 508 0 ETH 5273 478 9.07% 0 ETH 2022/03/15
117
Meta Skeletons 2D
0 ETH 0 48.98 ETH 216 0 ETH 1000 227 22.7% 0 ETH 2022/02/05
118
Grumpets
0 ETH 0 454.1 ETH 4502 0 ETH 3600 1414 39.28% 0 ETH 2022/02/10
119
Lofi Guy
0 ETH 0 373.06 ETH 958 0 ETH 30 311 1036.67% 0 ETH 2022/02/18
120
CryptoNinja Partners
0 ETH 0 12257.67 ETH 24761 0 ETH 22222 5476 24.64% 0 ETH 2022/05/12
121
The Infected Club
0 ETH 0 10.64 ETH 215 0 ETH 5331 173 3.25% 0 ETH 2021/12/09
122
Shines - Genesis
0 ETH 0 249.86 ETH 6297 0 ETH 3333 986 29.58% 0 ETH 2022/03/24
123
ParanormiesNFT
0 ETH 0 421.53 ETH 4441 0 ETH 4200 1488 35.43% 0 ETH 2022/02/10
124
NEIGHBORZ-NFT
0 ETH 0 17.66 ETH 444 0 ETH 3036 916 30.17% 0 ETH 2021/08/29
125
TwinsPunks
0 ETH 0 12.06 ETH 215 0 ETH 3644 143 3.92% 0 ETH 2021/05/04
126
Intergalactic Alien Tribe
0 ETH 0 24.82 ETH 642 0 ETH 8896 531 5.97% 0 ETH 2021/02/24
127
Retro NFT gallery
0 ETH 0 1.2 ETH 31 0 ETH 3630 28 0.77% 0 ETH 2021/01/15
128
FLUF World
0 ETH 0 0 ETH 0 0 ETH 9999 0 0% 0 ETH 2021/08/05
129
CyberKongz
0 ETH 0 28887.16 ETH 970 0 ETH 5000 451 9.02% 0 ETH 2021/04/16
130
Karma Cats NFT
0 ETH 0 44.61 ETH 1339 0 ETH 5548 1497 26.98% 0 ETH 2022/05/04
131
VOX Collectibles
0 ETH 0 0 ETH 0 0 ETH 8888 0 0% 0 ETH 2021/07/30
132
Pirate Treasure Booty Club
0 ETH 0 407.04 ETH 6793 0 ETH 4946 1758 35.54% 0 ETH 2021/06/06
133
Rebel Rabbits
0 ETH 0 75.15 ETH 1470 0 ETH 6472 2687 41.52% 0 ETH 2021/10/28
134
The Ninja Hideout
0 ETH 0 717.59 ETH 7557 0 ETH 8888 3453 38.85% 0 ETH 2021/09/25
135
88 Dynasty Official
0 ETH 0 158.97 ETH 2066 0 ETH 2704 1474 54.51% 0 ETH 2022/04/15
136
Holy-Ghosts
0 ETH 0 4.48 ETH 220 0 ETH 2223 173 7.78% 0 ETH 2021/12/06
137
The Other Avatars by Saatchi Art
0 ETH 0 229.75 ETH 1780 0 ETH 2523 1231 48.79% 0 ETH 2022/01/18
138
Cool Monkes Genesis
0 ETH 0 9555.56 ETH 19819 0 ETH 10000 987 9.87% 0 ETH 2022/01/16
139
BabyCube
0 ETH 0 0 ETH 0 0 ETH 5550 0 0% 0 ETH 2021/12/29
140
Goblin Rocks
0 ETH 0 101.35 ETH 1280 0 ETH 999 463 46.35% 0 ETH 2022/06/08
141
plan-z
0 ETH 0 202.39 ETH 1371 0 ETH 888 442 49.77% 0 ETH 2022/06/08
142
Assplosion
0 ETH 0 149.8 ETH 4227 0 ETH 5000 2209 44.18% 0 ETH 2022/06/07
143
SphynxClup
0 ETH 0 6.21 ETH 272 0 ETH 549 199 36.25% 0 ETH 2021/09/08
144
CryptoPigsNFT
0 ETH 0 21.34 ETH 517 0 ETH 7993 420 5.25% 0 ETH 2021/02/27
145
Fungles Assets
0 ETH 0 35.58 ETH 889 0 ETH 22229 657 2.96% 0 ETH 2021/02/11
146
Gambling Piggies
0 ETH 0 13.76 ETH 175 0 ETH 8059 135 1.68% 0 ETH 2021/10/20
147
Satoshi Face
0 ETH 0 18.66 ETH 290 0 ETH 12172 362 2.97% 0 ETH 2021/03/13
148
Birds of Prey Club
0 ETH 0 25.71 ETH 54 0 ETH 7055 52 0.74% 0 ETH 2021/12/16