Newest collection added

Your metaverse AI partner. The first-ever original a personalized AI NFT collection of XANA.
Bulls & Apes Project features fantastic 3D art, fleshed out tokenomics, fun gamification, and IRL events to reward holders. Holding NFTs in our collection gives...
[http://www.therobotars.com](http://www.therobotars.com/) There are 4999 robotars to be minted on Robotar's collection, each with its unique features. Each robotars...
6,969 of the dankest ducks floating in the metaverse.
Assplosion is a collection of 5,000 explosive birds. When you get a bird you will earn an ASSplosion try. That means you can try to...
p̷̱̫̍l̷͙̥͉͒̽̈́͛a̴̮͙̖̖͒͆̄͗ǹ̸̘̈́͜-̸̢̗͐͂̿̅̽̄̚z̴̙͓͕͍̯̥̯̜̪̦̰̬̯̣͖̗͕͆̊̌͗͗̿͆͑̈̕͜͜͝ is closure. 888 Ļ̸̞̯̹͂ͅO̷̧̢̧̠̯̥͈͉͎͎̿͆͌̀͂̃͜S̵̛̪̰͖̲̜̖̟̫̗̯̜̜͈̼̆̋̈̕͝T̸̨̬͎̞̰̥̲͍̙̗̝̱̦̍̿̇̃͛͛͐̊̄͆̃...
It's about to get even stupider...
Binkies is a collection of 10,000 NFTs hopping about and banging on the Ethereum blockchain. (Ever wondered where "going at it like rabbits” originated? It’s...

Top collections 🔥

7 Days Volume
# Collection
1
Bored Ape Yacht Club
3351.79 ETH
2
Mutant Ape Yacht Club
2674.83 ETH
3
CryptoPunks
2657.14 ETH
5
Cool Cats NFT
543.2 ETH
By Total Volume
# Collection
1
CryptoPunks
995098.65 ETH
2
Bored Ape Yacht Club
667234.16 ETH
3
Mutant Ape Yacht Club
453210.7 ETH
5
Meebits
128205.56 ETH
By 7 Days Average Price
# Collection
1
2
CryptoPunks
75.92 ETH
3
4
CyberKongz
15.67 ETH
By Owner Count
All collections
# Collection Volume (7d) Saled (7d) Volume (All Time) Saled (All Time) Avg price (7d) Total supply Owners Owners% Estimated Market Cap Date
1
Bored Ape Yacht Club
3351.79 ETH 38 667234.16 ETH 27123 88.21 ETH 9999 6439 64.4% 882050.78947368 ETH 2021/04/22
2
Mutant Ape Yacht Club
2674.83 ETH 167 453210.7 ETH 34771 16.02 ETH 18581 12962 69.76% 311128.84303338 ETH 2021/08/29
3
CryptoPunks
2657.14 ETH 35 995098.65 ETH 21543 75.92 ETH 9999 3583 35.83% 759106.93885714 ETH 2019/04/26
4
CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI
684.71 ETH 94 230795.34 ETH 18941 7.28 ETH 19187 9563 49.84% 141196.64410213 ETH 2021/12/12
5
Cool Cats NFT
543.2 ETH 170 112744.07 ETH 30265 3.2 ETH 9941 5642 56.75% 31809.010646712 ETH 2021/06/27
6
Bored Ape Kennel Club
498.76 ETH 66 109457.43 ETH 22895 7.56 ETH 9602 5543 57.73% 72562.632611818 ETH 2021/06/18
7
Pudgy Penguins
259.93 ETH 70 62664.2 ETH 38415 3.71 ETH 8888 4493 50.55% 33003.341875429 ETH 2021/07/22
8
Meebits
206.13 ETH 52 128205.56 ETH 23196 3.96 ETH 20000 6581 32.91% 79282.565384615 ETH 2021/05/03
9
Sappy Seals
181.58 ETH 201 11178.86 ETH 25041 0.9 ETH 10000 1625 16.25% 9033.7163631841 ETH 2021/08/31
10
World of Women
136.19 ETH 49 72607.09 ETH 24821 2.78 ETH 10000 5549 55.49% 27793.855102041 ETH 2021/07/27
11
CryptoNinja Partners
134.2 ETH 146 4162.89 ETH 18464 0.92 ETH 22222 4888 22% 20426.201976425 ETH 2022/05/12
12
DeadFellaz
111.27 ETH 122 30240.4 ETH 27888 0.91 ETH 9999 6408 64.09% 9119.3011745739 ETH 2021/08/13
13
VeeFriends
109.48 ETH 17 57241.82 ETH 4914 6.44 ETH 10255 5209 50.79% 66042.260323529 ETH 2021/05/11
14
Kaiju Kingz
102.7 ETH 121 30485.25 ETH 11534 0.85 ETH 5860 2805 47.87% 6606.8044508448 ETH 2021/10/13
15
DEGEN TOONZ COLLECTION
100.32 ETH 149 17325.66 ETH 22409 0.67 ETH 8888 3880 43.65% 5984.348762545 ETH 2022/02/15
16
CyberKongz
94.01 ETH 6 27176.97 ETH 826 15.67 ETH 5000 440 8.8% 15667.666666667 ETH 2021/04/16
17
CryptoDickbutts
87.42 ETH 32 11078.1 ETH 10050 2.73 ETH 5200 1700 32.69% 14205.76625 ETH 2021/07/28
18
Gutter Cat Gang
84.53 ETH 13 24431.57 ETH 10217 6.5 ETH 3000 1795 59.83% 19506.461538462 ETH 2021/06/08
19
CyberKongz VX
65.73 ETH 85 33547.1 ETH 22126 0.77 ETH 14825 2627 17.72% 11470.240279086 ETH 2021/08/15
20
Lazy Lions
60.84 ETH 79 30511.05 ETH 28954 0.77 ETH 10079 5112 50.72% 7762.3160656215 ETH 2021/08/06
21
THE SHIBOSHIS
59.25 ETH 81 13436.52 ETH 11007 0.73 ETH 9996 3467 34.68% 7310.7590580254 ETH 2021/10/14
22
XANA: GENESIS
46.07 ETH 149 515.82 ETH 2826 0.31 ETH 10000 3305 33.05% 3091.6879865772 ETH 2022/07/22
23
Psychedelics Anonymous Genesis
42 ETH 60 26125.44 ETH 17644 0.7 ETH 9595 2030 21.16% 6715.9290975 ETH 2021/12/22
24
World of Women Galaxy
41.35 ETH 123 29774.81 ETH 19845 0.34 ETH 20957 11723 55.94% 7194.234276 ETH 2022/03/23
25
CryptoSkulls
40.5 ETH 59 21608.56 ETH 24176 0.69 ETH 9997 3999 40% 6861.6883333898 ETH 2019/05/18
26
MetaHero Universe: Generative Identities
40.04 ETH 45 17059.3 ETH 3843 0.89 ETH 6666 2626 39.39% 6109.2599955556 ETH 2021/09/05
27
My Pet Hooligan
36.09 ETH 56 16128.3 ETH 18385 0.64 ETH 8888 4396 49.46% 5728.316 ETH 2021/12/13
28
MutantCats
34.56 ETH 253 16660.35 ETH 25648 0.14 ETH 9999 1780 17.8% 1365.6904916009 ETH 2021/10/04
29
CrypToadz by GREMPLIN
33.17 ETH 18 71411.99 ETH 21991 1.84 ETH 7014 4131 58.9% 12926.65699724 ETH 2021/09/08
30
alien frens
31.84 ETH 97 28617.17 ETH 32462 0.33 ETH 10000 6605 66.05% 3282.4855669072 ETH 2021/12/18
31
Hashmasks
31.14 ETH 85 42671.39 ETH 21282 0.37 ETH 16365 5195 31.74% 5993.7836309973 ETH 2021/01/28
32
VOX Collectibles: Mirandus
26.55 ETH 36 9078.98 ETH 2917 0.74 ETH 8400 3323 39.56% 6236.5629683333 ETH 2021/11/19
33
Capsule House
26.26 ETH 100 24893.69 ETH 24712 0.26 ETH 10000 3825 38.25% 2626.382 ETH 2021/09/28
34
Prime Ape Planet PAP
26.24 ETH 51 29981.82 ETH 16841 0.51 ETH 7979 3393 42.52% 4104.7151954902 ETH 2021/12/28
35
Bulls & Apes Project - Genesis
24.65 ETH 101 1967.35 ETH 5039 0.24 ETH 10010 1567 15.65% 2514.1013364356 ETH 2022/05/31
36
Forgotten Runes Wizards Cult
23.62 ETH 23 14860.64 ETH 15753 1.03 ETH 9388 2991 31.86% 9576.9636 ETH 2021/06/29
37
Habbo Avatars
22.7 ETH 104 7674.62 ETH 16957 0.22 ETH 11600 4368 37.66% 2532.3799384615 ETH 2021/09/24
38
Gutter Rats
22.28 ETH 19 7022.4 ETH 6133 1.17 ETH 2994 1880 62.79% 3515.3194166316 ETH 2021/07/10
39
Gambling Apes
21.12 ETH 62 9792.53 ETH 15974 0.34 ETH 7777 3675 47.25% 2649.4257119355 ETH 2021/09/05
40
SupDucks
20.02 ETH 80 23985.21 ETH 20815 0.25 ETH 10001 3711 37.11% 2502.8226622405 ETH 2021/07/16
41
Desperate ApeWives
18.55 ETH 82 11712.75 ETH 15360 0.23 ETH 10000 4223 42.23% 2262.5286585366 ETH 2021/10/26
42
ALPACADABRAZ
16.88 ETH 86 10059.84 ETH 16918 0.2 ETH 9669 4433 45.85% 1898.3655884651 ETH 2021/10/22
43
Apocalyptic Apes
16.64 ETH 119 8196.17 ETH 15110 0.14 ETH 8888 3389 38.13% 1243.1958172885 ETH 2021/12/15
44
Loot (for Adventurers)
15.77 ETH 16 74938.26 ETH 12249 0.99 ETH 7779 2554 32.83% 7667.68251 ETH 2021/08/27
45
Grumpets
15.62 ETH 8 453.02 ETH 4440 1.95 ETH 3600 1407 39.08% 7030.035 ETH 2022/02/10
46
Rumble Kong League
15.19 ETH 25 18336.59 ETH 13658 0.61 ETH 9998 3076 30.77% 6074.894777996 ETH 2021/07/27
47
The Doge Pound
14.78 ETH 61 29672.01 ETH 20792 0.24 ETH 10000 5473 54.73% 2423.2196721311 ETH 2021/07/12
48
0N1 Force
14.75 ETH 45 49125.41 ETH 22292 0.33 ETH 7777 4367 56.15% 2549.1431589556 ETH 2021/08/15
49
JUNGLE FREAKS GENESIS
11.78 ETH 43 18656.11 ETH 21310 0.27 ETH 9999 1865 18.65% 2740.2880600674 ETH 2021/10/13
50
CryptoMories
11.75 ETH 86 14357.47 ETH 28425 0.14 ETH 10000 5162 51.62% 1365.7876744186 ETH 2021/10/08
51
"MOAR" by Joan Cornella
10.79 ETH 21 12721.89 ETH 8511 0.51 ETH 5555 2924 52.64% 2852.9157380952 ETH 2022/04/07
52
OnChainMonkey
10.03 ETH 15 12418.88 ETH 18534 0.67 ETH 9500 3001 31.59% 6352.9033333333 ETH 2021/09/11
53
Boss Beauties
9.99 ETH 27 15746.32 ETH 21325 0.37 ETH 10000 5563 55.63% 3699.3296296296 ETH 2021/09/24
54
MekaVerse
9.89 ETH 31 48726.8 ETH 15004 0.32 ETH 8888 4670 52.54% 2835.3878307097 ETH 2021/10/07
55
The Heart Project
9.73 ETH 97 12568.8 ETH 25147 0.1 ETH 9884 5713 57.8% 996.65161226804 ETH 2021/09/23
56
Project NANOPASS
9.28 ETH 28 17444.54 ETH 10723 0.33 ETH 5555 3774 67.94% 1840.9448553571 ETH 2021/12/12
57
The Humanoids
7.6 ETH 56 12567.14 ETH 23772 0.14 ETH 10000 3853 38.53% 1357.8162857143 ETH 2021/09/29
58
Voxies
7.26 ETH 17 7.26 ETH 17 0.43 ETH 10000 2067 20.67% 4271.4117647059 ETH 2021/03/29
59
Lil' Heroes by Edgar Plans
6.79 ETH 17 18272.8 ETH 10076 0.4 ETH 7776 3818 49.1% 3107.1615247059 ETH 2022/01/16
60
BYOPill
6.73 ETH 31 6717.27 ETH 16372 0.22 ETH 10000 3152 31.52% 2171.2580645161 ETH 2021/07/16
61
OxyaOriginProject
6.47 ETH 41 12841.45 ETH 13685 0.16 ETH 7898 1525 19.31% 1245.9653639024 ETH 2022/01/06
62
Robotos
6.42 ETH 30 15617.54 ETH 25654 0.21 ETH 9998 5638 56.39% 2139.9049000733 ETH 2021/08/03
63
Nifty League DEGENs
6.32 ETH 38 7738.9 ETH 15131 0.17 ETH 9899 3164 31.96% 1646.7906897545 ETH 2021/09/22
64
The Sevens - Genesis
5.8 ETH 29 12474.71 ETH 13462 0.2 ETH 7000 2950 42.14% 1399.4062068966 ETH 2021/09/03
65
Galaxy Fight Club
5.74 ETH 28 8094.64 ETH 17688 0.21 ETH 10129 2963 29.25% 2076.915275 ETH 2021/08/02
66
Sneaky Vampire Syndicate
5.31 ETH 27 22628.84 ETH 17008 0.2 ETH 8887 2695 30.33% 1747.8125108671 ETH 2021/09/09
67
Killer GF
5.02 ETH 35 21315.9 ETH 16801 0.14 ETH 7777 3897 50.11% 1116.4902953822 ETH 2022/01/23
68
FVCK_CRYSTAL//
4.72 ETH 18 11667.39 ETH 5564 0.26 ETH 4169 2244 53.83% 1092.1390333333 ETH 2021/08/08
69
FishyFam
4.69 ETH 111 8642.19 ETH 19903 0.04 ETH 9999 5348 53.49% 422.36266441441 ETH 2022/01/24
70
GEVOLs
4.52 ETH 42 9030.37 ETH 12972 0.11 ETH 8888 3514 39.54% 956.34879999979 ETH 2021/09/01
71
FoxFam
4.28 ETH 31 7266.97 ETH 19833 0.14 ETH 10000 3510 35.1% 1381.9032225806 ETH 2021/10/02
72
Cupcats Official
4.16 ETH 47 7663.22 ETH 10534 0.09 ETH 5009 1778 35.5% 444.71152449362 ETH 2021/09/18
73
Swampverse
3.99 ETH 41 7527.33 ETH 21179 0.1 ETH 9599 3083 32.12% 933.40090695122 ETH 2021/11/27
74
BASTARD GAN PUNKS V2
3.66 ETH 17 8315.17 ETH 12914 0.22 ETH 11305 2815 24.9% 2434.21388 ETH 2021/03/07
75
Crypto.Chicks
3.56 ETH 19 12920.87 ETH 23994 0.19 ETH 9999 4424 44.24% 1875.3340215268 ETH 2021/09/19
76
Sipherian Surge
3.44 ETH 31 6368.94 ETH 15384 0.11 ETH 9999 3635 36.35% 1111.2580645161 ETH 2021/09/06
77
Stoner Cats
3.08 ETH 15 7811.27 ETH 10917 0.21 ETH 10419 5100 48.95% 2141.38234 ETH 2021/07/26
78
Galaxy-Eggs
2.49 ETH 16 14878.03 ETH 19548 0.16 ETH 9999 4532 45.32% 1556.78180625 ETH 2021/09/12
79
The CryptoDads
2.47 ETH 21 11183.73 ETH 17206 0.12 ETH 10000 6345 63.45% 1173.9047619048 ETH 2021/09/08
80
The Wicked Craniums
2.15 ETH 22 9387.78 ETH 23905 0.1 ETH 10762 4500 41.81% 1054.0204963636 ETH 2021/06/14
81
Galaxy-Warriors
2.03 ETH 21 809.75 ETH 4941 0.1 ETH 9999 3503 35.03% 967.99842857143 ETH 2022/01/09
82
Animetas
1.99 ETH 17 11015.88 ETH 20240 0.12 ETH 10101 3957 39.17% 1182.4705941176 ETH 2021/07/30
83
Ape Kids Club (AKC)
1.97 ETH 32 11027.12 ETH 20709 0.06 ETH 9999 4801 48.01% 616.00089375 ETH 2021/12/01
84
Boonji Project
1.85 ETH 16 6770.85 ETH 15624 0.12 ETH 11111 4571 41.14% 1284.2995179875 ETH 2021/10/20
85
SUPERPLASTIC: Cryptojankyz
1.55 ETH 16 9736.5 ETH 18573 0.1 ETH 13868 5815 41.93% 1348.688 ETH 2021/07/13
86
HYPEBEARSCLUB.OFFICIAL
1.33 ETH 42 15115.48 ETH 17629 0.03 ETH 9999 3402 34.02% 316.45406047671 ETH 2022/02/02
87
PEACEFUL GROUPIES
1.23 ETH 20 12013.24 ETH 21980 0.06 ETH 10000 2318 23.18% 615.46444444442 ETH 2021/09/13
88
Little Lemon Friends
1.13 ETH 32 6972.53 ETH 22499 0.04 ETH 9999 5344 53.45% 353.98022343719 ETH 2021/12/09
89
Dr. ETHvil's 3D FrankenPunks
1.05 ETH 28 6314.77 ETH 15415 0.04 ETH 10000 4925 49.25% 375.725 ETH 2022/01/13
90
More Than Gamers | MTG
0.89 ETH 39 7317.18 ETH 19597 0.02 ETH 10100 2993 29.63% 229.99512820513 ETH 2021/12/23
91
ParanormiesNFT
0.72 ETH 34 416.02 ETH 4136 0.02 ETH 4200 1527 36.36% 88.484117647059 ETH 2022/02/10
92
DystoPunks
0.71 ETH 3 6166.15 ETH 3393 0.24 ETH 2077 665 32.02% 492.94133333333 ETH 2021/06/20
93
Metasaurs by Dr. DMT
0.67 ETH 15 8246.18 ETH 16846 0.04 ETH 9999 4835 48.35% 446.88864 ETH 2021/10/12
94
Party Ape Billionaire Club
0.62 ETH 22 7354.91 ETH 14127 0.03 ETH 7270 3972 54.64% 203.01234545455 ETH 2021/10/14
95
Yakuza Inc. Official
0.55 ETH 15 979.44 ETH 5549 0.04 ETH 3223 1410 43.75% 119.15216133333 ETH 2022/02/01
96
Koala Intelligence Agency
0.49 ETH 18 13032.07 ETH 20300 0.03 ETH 10000 4943 49.43% 274.33333333333 ETH 2021/08/21
97
The Jims
0.48 ETH 6 1265.35 ETH 2728 0.08 ETH 2048 1015 49.56% 162.55658666667 ETH 2022/01/11
98
The Vogu Collective
0.46 ETH 13 8370.36 ETH 12588 0.04 ETH 7777 2811 36.15% 277.87819230769 ETH 2021/07/26
99
Cool Monkes Genesis
0.42 ETH 13 9526.55 ETH 19037 0.03 ETH 10000 850 8.5% 322.69230769231 ETH 2022/01/16
100
Fang Gang
0.36 ETH 13 6154.7 ETH 21757 0.03 ETH 8888 4281 48.17% 248.52215247877 ETH 2021/08/28
101
WhatThePhunks
0.35 ETH 38 117.47 ETH 6710 0.01 ETH 10000 4453 44.53% 91.372222222211 ETH 2022/01/07
102
TwinsPunks
0.31 ETH 9 10.5 ETH 191 0.03 ETH 3644 135 3.7% 253.44222222222 ETH 2021/05/04
103
DecentralEyesMashup by Coldie
0.3 ETH 1 400.21 ETH 489 0.3 ETH 623 346 55.54% 190.015 ETH 2022/03/02
104
The Other Avatars by Saatchi Art
0.29 ETH 5 221.66 ETH 1588 0.06 ETH 2523 1257 49.82% 145.572054 ETH 2022/01/18
105
ForeverBots
0.27 ETH 4 221.84 ETH 1539 0.07 ETH 1734 1102 63.55% 118.322 ETH 2022/05/02
106
Wicked Ape Bone Club
0.26 ETH 8 7715.95 ETH 23471 0.03 ETH 10000 4885 48.85% 327.6225 ETH 2021/08/14
107
Lofi Guy
0.25 ETH 1 323.66 ETH 733 0.25 ETH 30 305 1016.67% 9.96 ETH 2022/02/18
108
Shamanzs Genesis
0.23 ETH 11 83.9 ETH 1102 0.02 ETH 4734 1218 25.73% 99.438242727273 ETH 2022/05/19
109
Binkies
0.21 ETH 27 821.67 ETH 11887 0.01 ETH 10000 4235 42.35% 76.137037037037 ETH 2022/06/03
110
WeWorld
0.2 ETH 14 6.73 ETH 421 0.01 ETH 21266 376 1.77% 806.74471428571 ETH 2021/10/10
111
Fungles Assets
0.2 ETH 6 34.6 ETH 860 0.03 ETH 22229 650 2.92% 822.324 ETH 2021/02/11
112
Geisha Tea House
0.17 ETH 20 479.48 ETH 6445 0.01 ETH 10000 3722 37.22% 84.3 ETH 2022/01/09
113
Pixel Giraffes
0.14 ETH 8 86.48 ETH 1699 0.02 ETH 9978 1382 13.85% 179.604 ETH 2021/02/16
114
plan-z
0.12 ETH 6 201.64 ETH 1331 0.02 ETH 888 445 50.11% 17.5528 ETH 2022/06/08
115
GalacticApes
0.11 ETH 5 18136.79 ETH 22269 0.02 ETH 9998 3455 34.56% 212.80087135859 ETH 2021/09/26
116
Winter Bears
0.11 ETH 7 8998.43 ETH 23559 0.02 ETH 10000 4571 45.71% 155.71428571429 ETH 2021/09/19
117
CryptoBurbs II
0.1 ETH 3 104.71 ETH 1759 0.03 ETH 5555 1034 18.61% 179.61166666667 ETH 2022/03/23
118
Freedom Bunnies Clan
0.06 ETH 8 16.18 ETH 669 0.01 ETH 4001 526 13.15% 32.008 ETH 2021/08/21
119
The Ninja Hideout
0.06 ETH 7 716.38 ETH 7467 0.01 ETH 8888 3453 38.85% 79.992 ETH 2021/09/25
120
Intergalactic Alien Tribe
0.05 ETH 2 24.63 ETH 631 0.02 ETH 8896 527 5.92% 213.504 ETH 2021/02/24
121
Rebel Rabbits
0.04 ETH 4 73.04 ETH 1337 0.01 ETH 6472 2700 41.72% 67.956 ETH 2021/10/28
122
Meta Skeletons 2D
0.03 ETH 1 48.95 ETH 215 0.03 ETH 1000 230 23% 29 ETH 2022/02/05
123
Pirate Treasure Booty Club
0.03 ETH 1 407.11 ETH 6787 0.03 ETH 4946 1759 35.56% 148.38 ETH 2021/06/06
124
Robotars
0.02 ETH 1 6.07 ETH 367 0.02 ETH 3899 704 18.06% 97.475 ETH 2021/11/07
125
The Indifferent Duck
0.02 ETH 5 4092.06 ETH 16588 0 ETH 10000 4566 45.66% 45.2 ETH 2021/12/17
126
CryptoPigsNFT
0.02 ETH 1 21.14 ETH 503 0.02 ETH 7993 413 5.17% 135.881 ETH 2021/02/27
127
Karma Cats NFT
0.01 ETH 7 43.85 ETH 1242 0 ETH 5548 1494 26.93% 11.020714285714 ETH 2022/05/04
128
Holy-Ghosts
0.01 ETH 1 4.37 ETH 206 0.01 ETH 2223 170 7.65% 17.784 ETH 2021/12/06
129
SphynxClup
0.01 ETH 2 6.01 ETH 242 0.01 ETH 549 196 35.7% 7.7 ETH 2021/09/08
130
Space Pirates Gang
0 ETH 0 4.5 ETH 153 0 ETH 6660 135 2.03% 0 ETH 2021/11/25
131
DankDucks NFT
0 ETH 1 51.27 ETH 3169 0 ETH 6973 2802 40.18% 6.2757 ETH 2022/03/25
132
EtherBears
0 ETH 0 83.18 ETH 2501 0 ETH 4997 1532 30.66% 0 ETH 2021/03/19
133
MUSHEEZ
0 ETH 0 42.76 ETH 3588 0 ETH 5000 1602 32.04% 0 ETH 2022/04/28
134
Dream Women
0 ETH 1 2.95 ETH 461 0 ETH 5273 475 9.01% 20.5686 ETH 2022/03/15
135
The Infected Club
0 ETH 0 9.98 ETH 207 0 ETH 5331 173 3.25% 0 ETH 2021/12/09
136
Shines - Genesis
0 ETH 1 249.84 ETH 6265 0 ETH 3333 987 29.61% 4.6662 ETH 2022/03/24
137
NEIGHBORZ-NFT
0 ETH 0 17.66 ETH 441 0 ETH 3036 915 30.14% 0 ETH 2021/08/29
138
Retro NFT gallery
0 ETH 0 1.2 ETH 31 0 ETH 3630 29 0.8% 0 ETH 2021/01/15
139
FLUF World
0 ETH 0 0 ETH 0 0 ETH 9999 0 0% 0 ETH 2021/08/05
140
VOX Collectibles
0 ETH 0 0 ETH 0 0 ETH 8888 0 0% 0 ETH 2021/07/30
141
Chimpers Genesis
0 ETH 0 186.19 ETH 6 0 ETH 97 8 8.25% 0 ETH 2022/01/30
142
88 Dynasty Official
0 ETH 0 158.69 ETH 2028 0 ETH 2704 1479 54.7% 0 ETH 2022/04/15
143
BabyCube
0 ETH 0 3.82 ETH 106 0 ETH 5550 83 1.5% 0 ETH 2021/12/29
144
Goblin Rocks
0 ETH 0 101.29 ETH 1272 0 ETH 999 467 46.75% 0 ETH 2022/06/08
145
Assplosion
0 ETH 0 149.72 ETH 4198 0 ETH 5000 2209 44.18% 0 ETH 2022/06/07
146
Gambling Piggies
0 ETH 0 13.72 ETH 174 0 ETH 8059 135 1.68% 0 ETH 2021/10/20
147
Satoshi Face
0 ETH 0 18.61 ETH 289 0 ETH 12172 361 2.97% 0 ETH 2021/03/13
148
Birds of Prey Club
0 ETH 0 25.71 ETH 54 0 ETH 7055 52 0.74% 0 ETH 2021/12/16