Newest collection added

Your metaverse AI partner. The first-ever original a personalized AI NFT collection of XANA.
Bulls & Apes Project features fantastic 3D art, fleshed out tokenomics, fun gamification, and IRL events to reward holders. Holding NFTs in our collection gives...
[http://www.therobotars.com](http://www.therobotars.com/) There are 4999 robotars to be minted on Robotar's collection, each with its unique features. Each robotars...
6,969 of the dankest ducks floating in the metaverse.
Assplosion is a collection of 5,000 explosive birds. When you get a bird you will earn an ASSplosion try. That means you can try to...
p̷̱̫̍l̷͙̥͉͒̽̈́͛a̴̮͙̖̖͒͆̄͗ǹ̸̘̈́͜-̸̢̗͐͂̿̅̽̄̚z̴̙͓͕͍̯̥̯̜̪̦̰̬̯̣͖̗͕͆̊̌͗͗̿͆͑̈̕͜͜͝ is closure. 888 Ļ̸̞̯̹͂ͅO̷̧̢̧̠̯̥͈͉͎͎̿͆͌̀͂̃͜S̵̛̪̰͖̲̜̖̟̫̗̯̜̜͈̼̆̋̈̕͝T̸̨̬͎̞̰̥̲͍̙̗̝̱̦̍̿̇̃͛͛͐̊̄͆̃...
It's about to get even stupider...
Binkies is a collection of 10,000 NFTs hopping about and banging on the Ethereum blockchain. (Ever wondered where "going at it like rabbits” originated? It’s...

Top collections 🔥

7 Days Volume
# Collection
1
Bored Ape Yacht Club
4186.69 ETH
2
CryptoPunks
3873.79 ETH
3
5
By Total Volume
# Collection
1
CryptoPunks
996967.49 ETH
2
Bored Ape Yacht Club
692384.11 ETH
3
Mutant Ape Yacht Club
467014.72 ETH
5
Meebits
130172.03 ETH
By 7 Days Average Price
# Collection
1
2
CryptoPunks
77.48 ETH
3
Chimpers Genesis
15.5 ETH
4
5
CyberKongz
10.87 ETH
By Owner Count
All collections
# Collection Volume (7d) Saled (7d) Volume (All Time) Saled (All Time) Avg price (7d) Total supply Owners Owners% Estimated Market Cap Date
1
Bored Ape Yacht Club
4186.69 ETH 52 692384.11 ETH 27447 80.51 ETH 9999 6409 64.1% 804971.09280692 ETH 2021/04/22
2
CryptoPunks
3873.79 ETH 50 996967.49 ETH 21570 77.48 ETH 9999 3590 35.9% 774603.0484 ETH 2019/04/26
3
Mutant Ape Yacht Club
1729.6 ETH 128 467014.72 ETH 35782 13.51 ETH 18581 12945 69.67% 262493.14053703 ETH 2021/08/29
4
CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI
785.46 ETH 87 240344.72 ETH 19982 9.03 ETH 19187 9665 50.37% 175392.90994075 ETH 2021/12/12
5
Bored Ape Kennel Club
779.11 ETH 135 112782.47 ETH 23465 5.77 ETH 9602 5577 58.08% 55415.070792859 ETH 2021/06/18
6
Pudgy Penguins
164.6 ETH 53 64446.06 ETH 38996 3.11 ETH 8888 4516 50.81% 27603.201667925 ETH 2021/07/22
7
XANA: GENESIS
149.49 ETH 218 1075.23 ETH 4139 0.69 ETH 10000 3841 38.41% 6856.5647336697 ETH 2022/07/22
8
World of Women
127.95 ETH 70 73528.82 ETH 25206 1.83 ETH 10000 5587 55.87% 18278.136 ETH 2021/07/27
9
CryptoNinja Partners
127.21 ETH 42 6346.25 ETH 19756 3.03 ETH 22222 5109 22.99% 67303.876689952 ETH 2022/05/12
10
Meebits
124.61 ETH 31 130172.03 ETH 23699 4.02 ETH 20000 6457 32.29% 80390.689941936 ETH 2021/05/03
11
Sappy Seals
109.19 ETH 151 11894.75 ETH 26008 0.72 ETH 10000 1853 18.53% 7231.3649006622 ETH 2021/08/31
12
VeeFriends
107.56 ETH 17 58730.07 ETH 5114 6.33 ETH 10255 5177 50.48% 64884.862926471 ETH 2021/05/11
13
Cool Cats NFT
105.27 ETH 50 114911.4 ETH 30985 2.11 ETH 9941 5670 57.04% 20959.736831 ETH 2021/06/27
14
Gutter Cat Gang
89.16 ETH 39 25122 ETH 10393 2.29 ETH 3000 1782 59.4% 6858.3392307692 ETH 2021/06/08
15
DeadFellaz
82.43 ETH 120 31034.57 ETH 28712 0.69 ETH 9999 6474 64.75% 6868.2092232229 ETH 2021/08/13
16
MekaVerse
78.87 ETH 158 48933.48 ETH 15523 0.5 ETH 8888 4662 52.45% 4436.834663722 ETH 2021/10/07
17
Lazy Lions
61.13 ETH 106 30861.69 ETH 29593 0.58 ETH 10079 5114 50.74% 5812.2826029245 ETH 2021/08/06
18
CryptoDickbutts
59.24 ETH 23 11748.71 ETH 10311 2.58 ETH 5200 1777 34.17% 13387.48968 ETH 2021/07/28
19
DEGEN TOONZ COLLECTION
58.2 ETH 96 17995.74 ETH 23513 0.61 ETH 8888 4036 45.41% 5388.7568018991 ETH 2022/02/15
20
CrypToadz by GREMPLIN
58.09 ETH 37 71923.73 ETH 22270 1.57 ETH 7014 4100 58.45% 11010.54780545 ETH 2021/09/08
21
Shamanzs Genesis
50.19 ETH 4054 138.48 ETH 5339 0.01 ETH 4734 3631 76.7% 122.5325455036 ETH 2022/05/19
22
Kaiju Kingz
46.84 ETH 80 30929.52 ETH 12264 0.59 ETH 5860 2953 50.39% 5060.9193621145 ETH 2021/10/13
23
alien frens
44.01 ETH 103 29170.58 ETH 33637 0.43 ETH 10000 6356 63.56% 4272.9068932039 ETH 2021/12/18
24
My Pet Hooligan
37.41 ETH 39 16959.88 ETH 19172 0.96 ETH 8888 4219 47.47% 8525.2394705641 ETH 2021/12/13
25
CyberKongz
32.61 ETH 3 27626.81 ETH 851 10.87 ETH 5000 447 8.94% 10870 ETH 2021/04/16
26
MetaHero Universe: Generative Identities
32.28 ETH 41 17302.44 ETH 4058 0.79 ETH 6666 2651 39.77% 5501.4871134146 ETH 2021/09/05
27
Chimpers Genesis
31 ETH 2 284.19 ETH 11 15.5 ETH 97 6 6.19% 1503.5 ETH 2022/01/30
28
Psychedelics Anonymous Genesis
30.72 ETH 60 26487.87 ETH 18201 0.51 ETH 9595 1993 20.77% 4913.2093033333 ETH 2021/12/22
29
Bulls & Apes Project - Genesis
30.02 ETH 60 2358.16 ETH 6071 0.5 ETH 10010 1469 14.68% 5253.4227783333 ETH 2022/05/31
30
Project NANOPASS
29.56 ETH 66 17565.38 ETH 11046 0.45 ETH 5555 3622 65.2% 2488.2536749916 ETH 2021/12/12
31
VOX Collectibles: Mirandus
25.55 ETH 34 9231.86 ETH 3282 0.75 ETH 8400 3348 39.86% 6358.3859443523 ETH 2021/11/19
32
Apocalyptic Apes
24.5 ETH 101 8327.89 ETH 15817 0.24 ETH 8888 3348 37.67% 2156.328328 ETH 2021/12/15
33
Desperate ApeWives
23.98 ETH 89 11805.42 ETH 15752 0.27 ETH 10000 4109 41.09% 2693.8988764045 ETH 2021/10/26
34
Gutter Rats
23.69 ETH 50 7196.32 ETH 6365 0.47 ETH 2994 1899 63.43% 1420.4017859052 ETH 2021/07/10
35
World of Women Galaxy
22.92 ETH 96 30093.53 ETH 20948 0.24 ETH 20957 11747 56.05% 5111.0800059769 ETH 2022/03/23
36
OnChainMonkey
22.64 ETH 30 12681.32 ETH 18816 0.75 ETH 9500 3012 31.71% 7169.08665 ETH 2021/09/11
37
CyberKongz VX
21.52 ETH 36 33953 ETH 22603 0.6 ETH 14825 4122 27.8% 8921.5427104167 ETH 2021/08/15
38
Gambling Apes
21.12 ETH 62 9792.53 ETH 15974 0.34 ETH 7777 3675 47.25% 2649.4257119355 ETH 2021/09/05
39
0N1 Force
21.07 ETH 36 49916.02 ETH 23582 0.59 ETH 7777 4219 54.25% 4550.4620194931 ETH 2021/08/15
40
THE SHIBOSHIS
20.83 ETH 36 13760.8 ETH 11448 0.58 ETH 9996 3501 35.02% 5781.621400041 ETH 2021/10/14
41
Rumble Kong League
20.71 ETH 24 18554.54 ETH 13938 0.86 ETH 9998 3036 30.37% 8629.4261103652 ETH 2021/07/27
42
Habbo Avatars
16.22 ETH 60 7864.28 ETH 17747 0.27 ETH 11600 4456 38.41% 3136.5201333333 ETH 2021/09/24
43
The Doge Pound
16.06 ETH 61 29791.82 ETH 21221 0.26 ETH 10000 5431 54.31% 2633.2720958813 ETH 2021/07/12
44
Forgotten Runes Wizards Cult
14.76 ETH 14 15123.83 ETH 15965 1.05 ETH 9388 2971 31.65% 9825.1055271429 ETH 2021/06/29
45
CryptoMories
13.36 ETH 95 14447.13 ETH 29087 0.14 ETH 10000 5133 51.33% 1403.9515463918 ETH 2021/10/08
46
Hashmasks
12.59 ETH 45 42891.9 ETH 21680 0.28 ETH 16365 5305 32.42% 4571.4708384964 ETH 2021/01/28
47
CryptoSkulls
12.34 ETH 22 21774.44 ETH 24465 0.56 ETH 9997 3969 39.7% 5608.1223617272 ETH 2019/05/18
48
JUNGLE FREAKS GENESIS
11.78 ETH 43 18656.11 ETH 21310 0.27 ETH 9999 1865 18.65% 2740.2880600674 ETH 2021/10/13
49
Lofi Guy
10.6 ETH 37 341.8 ETH 797 0.29 ETH 30 305 1016.67% 14.891800824617 ETH 2022/02/18
50
Prime Ape Planet PAP
9.84 ETH 42 30162.6 ETH 17370 0.23 ETH 7979 3323 41.65% 1868.5243097381 ETH 2021/12/28
51
Voxies
9.55 ETH 30 82.49 ETH 227 0.32 ETH 10000 1842 18.42% 3184.4666666667 ETH 2021/03/29
52
BASTARD GAN PUNKS V2
8.1 ETH 26 8468.7 ETH 13236 0.31 ETH 11305 2783 24.62% 3519.9257553462 ETH 2021/03/07
53
GEVOLs
7.92 ETH 56 9087.72 ETH 13394 0.14 ETH 8888 3478 39.13% 1257.4679658032 ETH 2021/09/01
54
Loot (for Adventurers)
7.9 ETH 14 75024.5 ETH 12351 0.56 ETH 7779 2547 32.74% 4387.5171364286 ETH 2021/08/27
55
The Humanoids
7.79 ETH 40 12603.97 ETH 24056 0.19 ETH 10000 3831 38.31% 1946.6230277775 ETH 2021/09/29
56
Boss Beauties
7.61 ETH 31 15884.45 ETH 21748 0.25 ETH 10000 5560 55.6% 2455.7516129032 ETH 2021/09/24
57
Capsule House
7.14 ETH 33 24985.9 ETH 25080 0.22 ETH 10000 3810 38.1% 2164.3463939394 ETH 2021/09/28
58
Robotos
6.89 ETH 46 15678.03 ETH 26000 0.15 ETH 9998 5601 56.02% 1496.8803007918 ETH 2021/08/03
59
SupDucks
6.78 ETH 41 24104.07 ETH 21293 0.17 ETH 10001 3772 37.72% 1653.4604514634 ETH 2021/07/16
60
FVCK_CRYSTAL//
6.72 ETH 16 11792.48 ETH 5834 0.42 ETH 4169 1247 29.91% 1749.2164136563 ETH 2021/08/08
61
MutantCats
6.13 ETH 50 16720.2 ETH 26076 0.12 ETH 9999 1770 17.7% 1224.877559994 ETH 2021/10/04
62
Crypto.Chicks
5.47 ETH 32 12968.26 ETH 24284 0.17 ETH 9999 4427 44.27% 1709.3946684375 ETH 2021/09/19
63
Lil' Heroes by Edgar Plans
5.28 ETH 19 18354.91 ETH 10301 0.28 ETH 7776 3747 48.19% 2162.0510247368 ETH 2022/01/16
64
ALPACADABRAZ
5.14 ETH 45 10111.13 ETH 17226 0.11 ETH 9669 4422 45.73% 1104.9367926667 ETH 2021/10/22
65
"MOAR" by Joan Cornella
4.72 ETH 9 12798.44 ETH 8666 0.52 ETH 5555 2951 53.12% 2914.65295 ETH 2022/04/07
66
FoxFam
4.56 ETH 51 7310.48 ETH 20197 0.09 ETH 10000 3464 34.64% 893.83217647059 ETH 2021/10/02
67
Killer GF
4.22 ETH 37 21347.99 ETH 17018 0.11 ETH 7777 3877 49.85% 886.52755459459 ETH 2022/01/23
68
BYOPill
3.9 ETH 27 6770.83 ETH 16641 0.14 ETH 10000 3119 31.19% 1444.237784 ETH 2021/07/16
69
Swampverse
3.74 ETH 59 7551.9 ETH 21509 0.06 ETH 9599 3010 31.36% 445.58872258093 ETH 2021/11/27
70
Galaxy Fight Club
3.71 ETH 21 8184.22 ETH 17957 0.18 ETH 10129 3120 30.8% 1787.4308666667 ETH 2021/08/02
71
Sneaky Vampire Syndicate
3.21 ETH 31 22669.57 ETH 17232 0.1 ETH 8887 2686 30.22% 919.82170064516 ETH 2021/09/09
72
Nifty League DEGENs
2.72 ETH 19 7775.76 ETH 15407 0.14 ETH 9899 3185 32.17% 1417.9386429474 ETH 2021/09/22
73
The CryptoDads
2.6 ETH 32 11208.52 ETH 17511 0.08 ETH 10000 6046 60.46% 813.37496875 ETH 2021/09/08
74
Little Lemon Friends
2.43 ETH 77 6986.86 ETH 22970 0.03 ETH 9999 5274 52.75% 315.40092298714 ETH 2021/12/09
75
Koala Intelligence Agency
2.4 ETH 49 13058.74 ETH 20740 0.05 ETH 10000 4888 48.88% 489.97163265306 ETH 2021/08/21
76
Animetas
2.34 ETH 21 11041.53 ETH 20493 0.11 ETH 10101 3937 38.98% 1126.4914761905 ETH 2021/07/30
77
The Wicked Craniums
2.2 ETH 26 9405.34 ETH 24112 0.08 ETH 10762 4486 41.68% 909.29379769231 ETH 2021/06/14
78
The Sevens - Genesis
1.84 ETH 17 12497.68 ETH 13648 0.11 ETH 7000 2919 41.7% 758.24823529412 ETH 2021/09/03
79
Stoner Cats
1.57 ETH 21 7837.46 ETH 11138 0.07 ETH 10419 5127 49.21% 777.51608666667 ETH 2021/07/26
80
Galaxy-Eggs
1.48 ETH 15 14983.36 ETH 20070 0.1 ETH 9999 4412 44.12% 988.20898533333 ETH 2021/09/12
81
Fang Gang
1.36 ETH 26 6168.1 ETH 22059 0.05 ETH 8888 4228 47.57% 466.38888715385 ETH 2021/08/28
82
Wicked Ape Bone Club
1.34 ETH 35 7721.8 ETH 23646 0.04 ETH 10000 4848 48.48% 373.27866266667 ETH 2021/08/14
83
The Heart Project
1.25 ETH 30 12586.82 ETH 25409 0.04 ETH 9884 5700 57.67% 414.6559947 ETH 2021/09/23
84
Galaxy-Warriors
1.25 ETH 23 858.42 ETH 5338 0.05 ETH 9999 3424 34.24% 544.52380304348 ETH 2022/01/09
85
Sipherian Surge
1.2 ETH 19 6397.51 ETH 15655 0.06 ETH 9999 3618 36.18% 631.53684210526 ETH 2021/09/06
86
Dr. ETHvil's 3D FrankenPunks
1.18 ETH 30 6326.41 ETH 15777 0.04 ETH 10000 4863 48.63% 394.897173 ETH 2022/01/13
87
DystoPunks
1.18 ETH 5 6180.74 ETH 3450 0.24 ETH 2077 668 32.16% 491.4182 ETH 2021/06/20
88
The Vogu Collective
1.01 ETH 26 8376.91 ETH 12701 0.04 ETH 7777 2789 35.86% 303.33970744 ETH 2021/07/26
89
Boonji Project
0.97 ETH 15 6786.96 ETH 15812 0.06 ETH 11111 4532 40.79% 663.47848 ETH 2021/10/20
90
OxyaOriginProject
0.92 ETH 9 12936.63 ETH 14128 0.1 ETH 7898 1476 18.69% 803.92864444444 ETH 2022/01/06
91
GalacticApes
0.79 ETH 32 18143.72 ETH 22563 0.02 ETH 9998 3442 34.43% 226.20954375 ETH 2021/09/26
92
PEACEFUL GROUPIES
0.78 ETH 26 12022.37 ETH 22216 0.03 ETH 10000 2337 23.37% 299.65287794855 ETH 2021/09/13
93
FishyFam
0.75 ETH 37 8657.08 ETH 20401 0.02 ETH 9999 5368 53.69% 201.71886513514 ETH 2022/01/24
94
The Jims
0.6 ETH 7 1272.73 ETH 2790 0.09 ETH 2048 993 48.49% 175.60137142857 ETH 2022/01/11
95
SUPERPLASTIC: Cryptojankyz
0.52 ETH 8 9752.81 ETH 18701 0.07 ETH 13868 5809 41.89% 906.1714375 ETH 2021/07/13
96
ForeverBots
0.49 ETH 15 246.84 ETH 2010 0.03 ETH 1734 1268 73.13% 107.10336 ETH 2022/05/02
97
TwinsPunks
0.32 ETH 2 11.13 ETH 201 0.16 ETH 3644 141 3.87% 1162.564 ETH 2021/05/04
98
More Than Gamers | MTG
0.29 ETH 13 7324.63 ETH 19835 0.02 ETH 10100 3063 30.33% 226.06907692308 ETH 2021/12/23
99
HYPEBEARSCLUB.OFFICIAL
0.25 ETH 12 15117.87 ETH 17738 0.02 ETH 9999 3417 34.17% 211.062225 ETH 2022/02/02
100
Cupcats Official
0.25 ETH 5 7671.09 ETH 10616 0.05 ETH 5009 1758 35.1% 255.42016 ETH 2021/09/18
101
Cool Monkes Genesis
0.24 ETH 19 9536.51 ETH 19280 0.01 ETH 10000 895 8.95% 125.68421052632 ETH 2022/01/16
102
The Other Avatars by Saatchi Art
0.23 ETH 5 222.46 ETH 1610 0.05 ETH 2523 1252 49.62% 118.3287 ETH 2022/01/18
103
Winter Bears
0.21 ETH 21 9000.71 ETH 23678 0.01 ETH 10000 4574 45.74% 101.74285714286 ETH 2021/09/19
104
DecentralEyesMashup by Coldie
0.2 ETH 1 418.95 ETH 507 0.2 ETH 623 345 55.38% 125.223 ETH 2022/03/02
105
Yakuza Inc. Official
0.19 ETH 5 984.03 ETH 5654 0.04 ETH 3223 1380 42.82% 76.250776 ETH 2022/02/01
106
WeWorld
0.17 ETH 18 7.43 ETH 494 0.01 ETH 21266 444 2.09% 701.24855555556 ETH 2021/10/10
107
Party Ape Billionaire Club
0.16 ETH 9 7357.1 ETH 14230 0.02 ETH 7270 3986 54.83% 126.96981333333 ETH 2021/10/14
108
ParanormiesNFT
0.13 ETH 9 417.83 ETH 4215 0.01 ETH 4200 1515 36.07% 58.458866666667 ETH 2022/02/10
109
Ape Kids Club (AKC)
0.12 ETH 5 11037.49 ETH 20915 0.02 ETH 9999 4742 47.42% 233.0646912 ETH 2021/12/01
110
Metasaurs by Dr. DMT
0.08 ETH 8 8248.41 ETH 16928 0.01 ETH 9999 4815 48.15% 105.763172625 ETH 2021/10/12
111
Binkies
0.08 ETH 5 824.9 ETH 12161 0.02 ETH 10000 4280 42.8% 159.32 ETH 2022/06/03
112
Rebel Rabbits
0.07 ETH 9 73.98 ETH 1385 0.01 ETH 6472 2690 41.56% 52.262311111111 ETH 2021/10/28
113
WhatThePhunks
0.04 ETH 8 118.54 ETH 6866 0 ETH 10000 4467 44.67% 49.615075 ETH 2022/01/07
114
CryptoBurbs II
0.04 ETH 2 105.74 ETH 1794 0.02 ETH 5555 1023 18.42% 102.48975 ETH 2022/03/23
115
The Indifferent Duck
0.03 ETH 5 4092.54 ETH 16707 0.01 ETH 10000 4591 45.91% 61.9814 ETH 2021/12/17
116
Robotars
0.02 ETH 1 6.07 ETH 367 0.02 ETH 3899 704 18.06% 97.475 ETH 2021/11/07
117
Pixel Giraffes
0.02 ETH 1 86.74 ETH 1711 0.02 ETH 9978 1385 13.88% 199.56 ETH 2021/02/16
118
Geisha Tea House
0.02 ETH 2 479.66 ETH 6463 0.01 ETH 10000 3725 37.25% 85 ETH 2022/01/09
119
CryptoPigsNFT
0.02 ETH 1 21.25 ETH 509 0.02 ETH 7993 418 5.23% 167.853 ETH 2021/02/27
120
Grumpets
0.01 ETH 1 453.07 ETH 4449 0.01 ETH 3600 1411 39.19% 20.45555 ETH 2022/02/10
121
The Ninja Hideout
0.01 ETH 1 716.7 ETH 7494 0.01 ETH 8888 3449 38.81% 75.4715 ETH 2021/09/25
122
88 Dynasty Official
0.01 ETH 2 158.78 ETH 2038 0 ETH 2704 1476 54.59% 9.464 ETH 2022/04/15
123
Space Pirates Gang
0 ETH 0 4.5 ETH 153 0 ETH 6660 135 2.03% 0 ETH 2021/11/25
124
DankDucks NFT
0 ETH 0 51.27 ETH 3172 0 ETH 6973 2808 40.27% 0 ETH 2022/03/25
125
Freedom Bunnies Clan
0 ETH 0 16.23 ETH 675 0 ETH 4001 530 13.25% 0 ETH 2021/08/21
126
EtherBears
0 ETH 0 83.31 ETH 2503 0 ETH 4997 1533 30.68% 0 ETH 2021/03/19
127
MUSHEEZ
0 ETH 0 42.77 ETH 3590 0 ETH 5000 1602 32.04% 0 ETH 2022/04/28
128
Dream Women
0 ETH 0 2.96 ETH 462 0 ETH 5273 476 9.03% 0 ETH 2022/03/15
129
Meta Skeletons 2D
0 ETH 0 48.95 ETH 215 0 ETH 1000 228 22.8% 0 ETH 2022/02/05
130
The Infected Club
0 ETH 0 10.64 ETH 215 0 ETH 5331 173 3.25% 0 ETH 2021/12/09
131
Shines - Genesis
0 ETH 0 249.84 ETH 6267 0 ETH 3333 986 29.58% 0 ETH 2022/03/24
132
NEIGHBORZ-NFT
0 ETH 0 17.66 ETH 441 0 ETH 3036 915 30.14% 0 ETH 2021/08/29
133
Intergalactic Alien Tribe
0 ETH 0 24.7 ETH 633 0 ETH 8896 529 5.95% 0 ETH 2021/02/24
134
Retro NFT gallery
0 ETH 0 1.2 ETH 31 0 ETH 3630 28 0.77% 0 ETH 2021/01/15
135
FLUF World
0 ETH 0 0 ETH 0 0 ETH 9999 0 0% 0 ETH 2021/08/05
136
Karma Cats NFT
0 ETH 0 44 ETH 1278 0 ETH 5548 1497 26.98% 0 ETH 2022/05/04
137
VOX Collectibles
0 ETH 0 0 ETH 0 0 ETH 8888 0 0% 0 ETH 2021/07/30
138
Pirate Treasure Booty Club
0 ETH 0 407.2 ETH 6788 0 ETH 4946 1758 35.54% 0 ETH 2021/06/06
139
Holy-Ghosts
0 ETH 0 4.39 ETH 209 0 ETH 2223 173 7.78% 0 ETH 2021/12/06
140
BabyCube
0 ETH 0 0 ETH 0 0 ETH 5550 0 0% 0 ETH 2021/12/29
141
Goblin Rocks
0 ETH 0 101.29 ETH 1273 0 ETH 999 467 46.75% 0 ETH 2022/06/08
142
plan-z
0 ETH 0 201.66 ETH 1334 0 ETH 888 446 50.23% 0 ETH 2022/06/08
143
Assplosion
0 ETH 0 149.73 ETH 4203 0 ETH 5000 2203 44.06% 0 ETH 2022/06/07
144
SphynxClup
0 ETH 0 6.04 ETH 247 0 ETH 549 198 36.07% 0 ETH 2021/09/08
145
Fungles Assets
0 ETH 0 35.02 ETH 871 0 ETH 22229 650 2.92% 0 ETH 2021/02/11
146
Gambling Piggies
0 ETH 0 13.72 ETH 174 0 ETH 8059 135 1.68% 0 ETH 2021/10/20
147
Satoshi Face
0 ETH 0 18.66 ETH 290 0 ETH 12172 362 2.97% 0 ETH 2021/03/13
148
Birds of Prey Club
0 ETH 0 25.71 ETH 54 0 ETH 7055 52 0.74% 0 ETH 2021/12/16